Daily Archives: Ocak 26, 2007

MUHTACIZ…


Necati Çavdar

Nere dönsek; her yer zindan karanlık,

Yolumuzu aydınlatan nuruna MUHTACIZ…

Sarmış her yeri; küfür ve cehalet

Zulümleri söndüren; celaline MUHTACIZ…

Hemen kısılıyor; bir çift haklı söz,

İstişare yapan; meclislerine MUHTCIZ..

Okumaya devam et

RESULÜN SESİ

Hasan ŞEN

On dört asırdır dinlenen Resulün sesidir bu

On dört asırdır çalınan İlahi bestesidir bu

Onun hitabı çınlamış, çınlar bütün zamanlarda

Onun hutbesi okunur kürsülerde mihrablarda

Melekler onun adını anmada Semalarda

Ve Onun ismi söylenir her gün dualarda

Onun sözleri söylendi en izbe odalarda

O sözler yankılandı muhteşem saraylarda

O sözler yasa oldu kanun oldu Çağlarda

O sözlerle izler bulundu çöllerde ve dağlarda

Onun hikayesi söylenir bahçe ve Bağlarda

Onun Nurlu kervanı gezer Vahalarda

Güller o seda ile açar rengârenk baharda

Bülbül onun nağmesini terennüm eder dallarda

Onun izleri aranır Denizde ve karalarda

Onun şifası görünür cihaddaki yaralarda

Okumaya devam et

RÛHUM SANA ÂŞIK


ALİ ULVİ KURUCU

Rûhum sana âşık, sana hayrandır Efendim,

Bir ben değil, âlem sana kurbandır Efendim.

Ecrâm ü felek, Levh u kalem, mest-i nigâhım,

Dîdârına âşık Ulu Yezdân’dır Efendim.

Okumaya devam et

Habib-i Kibriya ___Ali ulvi kurucu


Habîb-i Kibriyâ, bâb-ı recâsın yâ Rasûlallah,
Muhammed Mustafa, hayrul verâsın yâ Rasûlallah!..

Tecellây-ı cemâlinden elest’in bezmi şâd oldu,
Dil-i mecrûh-u uşşâka şifâsın yâ Rasûlallah!,,

İlâhî bir güneşsin, nûruna pervânedir âlem,
Yakan uşşâkı ol muhrık sâdâsın yâ Rasûlallah!..

Nebîler Rûz-i Mahşerde, şefâat bekliyor senden,
Gönül şehrinde her medhe sezâsın yâ Rasûlallah

faran dağları

hasbi RABBİ___sami yusuf

bu klip çıkalı üstünden ne kadar zaman geçti ama hala severek dinliyoruz…

Allah cc razı olsun SAMİ YUSUF!!

ey nebi

ben SANA aşık
ben SANA hayran
ben SANA sevdalı…

ben SANA vurgun
ben SANA tutkun
ben SANA muhtacım…

CANIM
CANANIM
benim SEVDALIM
yandım aşkından

ey NEBİ ben Sana
KURBANIM

UMUT MURARE