Daily Archives: Ocak 27, 2007

medine:::erkan mutlu

güllerin efendisi

gülleri güllerin güllerin efendisi

can özümün nefesi…

EBÛ EYYUB EL-ENSÂRΠ(ö.52/672)

 Image Hosted by ImageShack.us
Medineli müslümanlardan ve hicret sırasında Hz. Peygamber’i evinde misafir eden sahâbî.

Ebû Eyyûb Hâlid b. Zeyd el-Ensarî en-Neccârî (r.a.); Ensâr’ın Hazrec kabilesinin Neccâroğulları koluna mensup olup, annesi Zehra binti Sa’d’dır. Abdülmuttalib’in vâlidesi tarafından Rasûlullah’la akraba olan Ebû Eyyûb, ikinci Akabe bey’atında hazır bulunmuş, Rasûlullah’a iman etmiştir (İbn İshâk, İbn Hişâm, es-Sîre, II, 100; İbn Sa’d, et-Tabakat, III, 484; İbn Abdülberr, el-İstiâb, IV, 1606; İbnü’l-Esir, Üsdü’l-Gâbe, VI, 25; ez-Zehebî, Siyer A’lâmü’n-Nübelâ, II, 288).

Medine, müslümanlar için emin bir yer olduktan sonra Mekke’de Rasûlullah (s.a.s.) ile birkaç müslüman kalmıştı. Rasûlullah da hicret yolculuğuna çıkınca bunu haber alan Ebû Eyyûb her gün Medine’ye yakın Hire ad verilen yerde onun yolunu gözlerdi. Nihâyet Rasûlullah görününce bütün Neccar’lıları toplayarak Rasûlullah’ı karşıladı. Bütün müslümanlar Rasûlullah’ı kendi evlerinde misafir etmek istiyordu. Bunun üzerine Rasûlullah devesini serbest bıraktı. Kusva adlı bu deve Ebû Eyyûb’un evinin önünde çöktü. Ebû Eyyûb bu olayı şöyle nakletmiştir: “Rasûl-i Ekrem (s.a.s.) evimizin alt katına yerleşmişti. Ben de Okumaya devam et

ay yüzlüm

Efendim Efendim

el aman

bak sinemde bir ok var….

Hicran

Image Hosted by ImageShack.us
***
Rabb teâlâ buyuruyor: “ey kullarım! ben nefsime zulmü haram ettim, onu sizin aranızda da haram kıldım. öyleyse birbirinize zulmetmeyiniz.”
***

Ben hasret çölündeyim, nicedir dinmez zarım,
Ey nebi! ayak tozun olsun benim mezarım!
Hicranım yaman hicran! zâlimler hak tanımaz,
Beynini akrep yemiş, vatan, bayrak tanımaz!
Olmada zaman boyu ümmetin katil heder,
Ey nebi! ömer’lerin, hamza’ların nerdeler?
Okumaya devam et

Ey gül

Image Hosted by ImageShack.us

Ey gül, ey gonca-i nûr, meftun yaprak, hâr sana.
Sensin gönüller mâhı, bu yaz, bu bahar sana!
Mûcize saltanatın taşları ayna yapar,
Her ırmak ve her deniz, her leyl-ü nehar sana!…

Senin zâti akdesin âlemlere rahmettir,
Cibrîl vefalı yoldaş, yüce allah yâr sana!…

Bu nice iştiyaktır, ey en güzel sevgili?
Asırlardır koşuyor, genç ve ihtiyar sana!…
Okumaya devam et

Naat

Image Hosted by ImageShack.us
Seccaden kumlardı…
………………………………
Devirlerden, diyarlardan
Gelip göklerde buluşan
Ezanların vardı!

Mescit mü’min, minber mü’min…
Taşardı kubbelerden tekbir,
Dolardı kubbelere “amin!”

Ve mübarek geceler, dualarımız,
Geri gelmeyen dualardı…
Geceler ki pırıl pırıl,
Kandillerin yanardı!
Okumaya devam et

Fetih Marşı

Image Hosted by ImageShack.us

Yelkenler biçilecek, yelkenler dikilecek;
Dağlardan çektiriler, kalyonlar çekilecek;
Kerpetenlerle surun dişleri sökülecek

Yürü, hala ne diye oyunda oynaştasın?
Fatihin istanbulu fethettiği yaştasın.!
Okumaya devam et

ŞemÂil

Image Hosted by ImageShack.us

Ne uzun ne kısa kararında boy
Soyu ibrahim’den ne asil bir soy

Saçları hoş siyah dalgalı bir koy

Kemâlini giydir beni benden soy

Âlemlere rahmet yüzünü göster

Bu kul varlığından soyunmak ister

Okumaya devam et

40 yaşındasın

Image Hosted by ImageShack.us

Rahmetini umarak
Günahkar bir dille;
Allah azze ve celle
Ya rasulallah,
Âlemlere rahmet hayatın geçiyor kalbimizden,
Kalbimizden seyrediyoruz seni.

İşte
Bir yaşındasın,
Beni sa’d yurdundasın
Sana süt anne olmadı kadınlar
Bu yüzden dargın bulutlar
Bir damla yağmur indirmiyor
Kıtlık hüküm sürüyor beni sa’d yurdunda
Minicik bir bulut var gökyüzünde
Sana aşık…
Ayrılmıyor başucundan
Ve insanlar yağmur duasında…
Hz.halime kucağına alıyor seni
Yeryüzünde bir gölgelik…seni güneşten korumak için
Oysa minicik bulut gökyüzünde
Sana meftun, sana kilitli… Okumaya devam et