Peygamber Efendimize (sav) mektup 1

Image Hosted by ImageShack.us

Haddimiz Olmayarak Hoşgörü ve Şefaatlerine Sığınarak
Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem’e) Mektup!

Rahman ve Rahîm Olan Allah’ın Adıyla…

Bizleri Müslüman olarak yaratan, Peygamber ve Sahabe sevgisiyle donatan; Gül Peygambere gönül vermiş, gönül ehli Müslümanlarla tanıştırıp kaynaştıran, Rabbimize hamd olsun (c.c.)-..

Yoluna kurban olduğumuz, hayatına hayran kaldığımız, her şeyini örnek alma çabasına girdiğimiz, Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem)’e, O’nun etrafında pervane dönen, Âl ve Ashabına, Etbâına (r.a.) ve onların nurlu ve onurlu yollarını yol edinme gayretinde olanlara da, salât ve selâm olsun. Salât ve selâm olsun…

Bismillah…

Allah’ın adıyla…

Nasıl başlasak bilemiyoruz…

Bütün bedenimiz ve çırpınan yüreğimizle beraber, ellerimiz de titriyor.

Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem)’e mektup yazmak ha!..

O nerede, biz nerede?

Fakat başladık işte…

Yıllardır bunun hayaliyle ve alt yapısını oluşturmayla geçti günlerimiz.

Senelerdir bunun için çalışıp çabalıyoruz biz!

Peygamber Efendimiz ve sevgili Ashâbıyla aynı frekansta buluşmak için, akıl almaz işlere giriştik.

Hem, öyle bir çağda yaşıyoruz ki, herkes birbirine en modern iletişim araçları ile çeşitli yazılar yazıyor, süslü püslü nice mesajlar gönderiyorlar.

Birbirlerini sevenler, bu yolla yazışıyorlar artık…

Nice zamandır, biz de Peygamber Efendimize yazmak istedik.

Uzun bir düşünce döneminden sonra, ancak şimdi yazma cesareti gösterebildik…

Yazmaya başladık ama, nasıl göndereceğimizi bilemiyoruz.

Hele bir yazalım da, gerisine Allah kerîm.

Yazmasına yazacağız da, ne yazacağız ve ne yüzle yazacağız acaba?

Utandırma Allah’ım!

Utandırma Rabbim!

Peygamber Efendimize yazıyoruz biz…

Utandırma Rabbim.

Utandırma Allahırn!..

O’nun muhabbeti sarıp sarmaladı çünkü bizi…

Ey Peygamber!

Peygamberimiz.

Efendimiz!..

Mektubumuza başlarken, öncelikle kalbî selâm ve sonsuz hasretlerimizle beraber, en derin muhabbetlerimizi iletir, böylesine bir hareketimizden dolayı hoşgörülerine sığınırız.

Şanına layık olmayacak belki ama, Sana yazıyoruz bu mektubu yâ Rasûlallah!

Çünkü seviyoruz Seni ey Can…

Sonsuz muhabbetimizin deryasıyla, Siz değil de, Sen diye hitap edeceğiz.

Tekrar hoşgörü ve şefaatlerine sığınıyoruz ey Can…

Salât ve Selâm olsun Sana ey Gül yüzlü, Gül Peygamber…

Her şey Seninle başlar yâ Rasûlallah ve yine her şey Seninle biter…

Çünkü, her şeyi Allah’tan getiren Sensin.

Çünkü Sen, Allah tarafından “Âlemlere rahmet olarak gönderilen”sin. (Enbiya, 107). Sen Allah’ın Rasûlü’sün…

Her şeyin başında Sen varsın yâ Rasûlallah; her şeyin sonunda da yine Sen…

Çünkü yüce Allah, Senin hakkında şöyle buyurdu;

“…Peygamber size ne verirse onu alın; neden sakındırırsa, ondan da sakının, uzaklasın…” (Haşr, 7).

Her şey Seninle anlam kazanır yâ Rasûlallah; Sensiz ise, anlamlı gibi görünen her şey anlamını yitirir.

Gel ey Can!

Gel ey Nur!

Hayatımıza gel, aşkımıza gel…

Kararmış dünyamıza gel…

Gel ki, aydınlansın her yer

Gel ki, çekip gitsin zulmet.

Gel ey Gül!..

Dikenliklerimize gel.

Gel ki, kurtulalım sivri dikenlerin istilâsından.

Gel ki, Güle yönelelim biz de.

Gel ey Gül!

Gel artık!..

Gönder Rabbim, Gülümüzü gönder bize…

Gül, Peygamberdir…

Gülün her yaprağı da bir Sahabe…

Gül, İslâm’dır…

Gül, huzur ve mutluluktur…

Gül kokusu, Peygamber kokusu, dokusu da sevgi ve muhabbettir…

İşte bütün bunlar, bir bütün olarak sadece ve sadece sensin yâ Rasûlallah!..

Öyleyse gel ey Gül!

Gel ey Can!

Gönder Rabbim, Gülümüzü gönder artık bize…

Gönder ki, kurtulalım sivri dikenlerin istilasından…

Gel artık, gel ve şefaat et ey Can!..

Ya Rasûlallah!

Seni keşfedeli yıllar oldu belki, ama, Sana yazabilme cesaretini ancak şimdi bulabildik.

Seni keşfedeli yıllar oldu dedik.

Ama mektubumuzun hemen başında, üzülerek belirtelim ki, Seni keşfedemeyenler yine çoğunlukta yâ Rasûlallah!

Keşfettiklerini, tanıdıklarını, bildiklerini zannedenler de, kupkuru bilgiye sahipler sadece.

Hissiz, sevgisiz, muhabbetsiz, aşksız… Tanımıyorlar Seni ya Rasûlallah! Tanıyamamışlar…

Bunun için utanmaları gerekirken, kendilerinde hiçbir eksiklik de hissetmiyorlar.

“Peygamberimiz ve Ashabı hakkında ciddî olarak kaç eser okudunuz?” diye sorduklarımız, bir acayip bakıyorlar bize.

“Seven insan, sevdiğini anlatan eserleri okumaz mı hiç?” diyoruz, yine ses çıkmıyor…

Fakat, Senin böyle kuru eleştirilerden de hoşlanmadığını biliyoruz biz.

Buna rağmen, Seni doğru dürüst tanımayanlara nasıl tanıtacağımızın derdine düştük.

Hani Sen, mesajı ilk açıkladığında, alay etmişlerdi ya Seninle; şimdi de, her yerde olmasa bile, bazı yerlerde Seni ve sevgili Ashabını günümüze taşımaya çalışanlar aynı duruma düşüyorlar yâ Rasûlallah…

“O devir geçti artık!” diyorlar…

“Sen çağımıza gel, çağımıza” diyorlar…

“O’nun yaşadığı toplum ile şimdiki toplum hiçbir benzerlik göstermez” diyorlar.

Bütün bunları yazdığım için üzülme sakın yâ Rasûlallah!..

Ama ne yapalım ki, gerçek bu.

Aslında, içinde bulunduğumuz olumsuzlukları birer birer yazıp şikâyet edecektim Sana yâ Rasûlallah!

Fakat Seni üzmekten korktuğum için vazgeçtim bütün bunlardan.

Yeter ki, Sen üzülme ey Allah’ın Rasûlü!.. Yâ Rasûlallah!

Müslüman olmaya ve Müslüman kalmaya karar verme aşamasında olan, o kadar çok kararsızlar var ki!

Onlara nasıl yardım edeceğimizi de tam olarak bilemiyoruz.

Ne yapalım ki, anlayış ve hoşgörü sürekli bizden bekleniyor.

Yani hep tek taraflı.

Bizler de, “Bilimsellik” adına, ne uçurumlara yuvarlandık yâ Rasûlallah!..

Panel, Seminer ve Konferans gibi bilimsel tebliğlerin yanında, akademik çalışmalarda da, Seni temel dayanak olarak gösterdik sadece.

Yani bir nevi anlatılan ve yazılan çalışmalarda referans göstermek!

Hayatımıza aktarmak için değil maalesef!..

Senin ve sevgili Ashabın hakkında neler konuşup yazdık bilimsellik adına…

İyi de, bu işin sonu nereye varacak; hiç düşündük mü?

Kıyamet günü nasıl bakacağız mübarek Gül yüzüne bilmem ki!..

Fakat yine de, her şeye rağmen, Seni tanımak, Sana ulaşmak ve Seni sevmek en büyük arzumuzdur bizim.

Yüce Allah’a hamd olsun ki, bütün olumsuzluklara rağmen Seni hissediyoruz artık. Bütün engellere rağmen de, Sana ulaşma çabasındayız.

Gönlümüzün, evimizin, her şeyimizin baş konuğu, hep Sensin artık yâ Rasûlallah!

Hep Sensin…

Sürekli davet ediyoruz Seni.

Gelir misin evimize…

Gel artık ey Gül!

Gel artık ey Gül yüzlü Gül Peygamber…

Gönder Rabbim, gönder artık Gülümüzü…

Mektup yazıyoruz biz; Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem)’e mektup yazıyoruz.

Peygamberimize… Efendimize yazıyoruz biz! Öyleyse çekilin aradan. Bizi O’nunla baş başa bırakın. Peygamber Efendimize yazıyoruz biz. O’na yazıyoruz; O’na… Can Efendimize…

Bir mektubun değeri, yazıldığı kişi ve olayla doğru orantılıdır.

Mektubun önemi, muhtevası, muhabbeti o nispette artar veya azalır.

Dünya üzerinde, Senden daha üstün bir insan var mı ki yâ Rasûlallah!

Senin üstünlüğün, insanlar arasında tartışılamadığı gibi, yüce Allah da, Seni, her yönden üstün vasıflarla yaratıp donattığını, beyan buyuruyor.

Sen bizim Peygamberimizsin, Canımız; Gülümüz-sün…

Gel artık ey Gül yüzlü Gül Peygamber… Gönder Rabbim, Gülümüzü gönder artık bize… Sana yazmak; yazabilmek! Cür’etimizi hoş gör ey Nebi!

İçimiz içimizi yakıp kavururken, Sana olan muhabbetimiz bizi böyle bir teşebbüse götürdü…

Neden mektup mu diyorsun yâ Rasûlallah?

Senin hakkında şimdiye kadar çok şey yazıldı çizildi.

Hayatın, faaliyetlerin, savaşların, yönetim biçimin yazıldı…

Senin için nice naatlar, münacaatlar yazıldı… Daha çok şey yazıldı Senin için.

Fakat bilebildiğimiz kadarıyla mektup yazılmadı hiç, veya yazılamadı.

Belki yazıldı da bunları yazan sevdalı kalemler, çıkmadılar piyasaya, çıkamadılar belki de.

İşte bunun için, biz de oturup mektup yazmak istedik Sana.

Dünya üzerinde hayatı ve faaliyetleri hakkında en çok yazılan ve konuşulan Sensin yâ Rasûlallah!

Bütün bunların yanında, biz de mektup yazarak ulaşmak istedik Sana.

Çünkü, Seni okuyup tanıdıkça, inanç ve hayranlığımız arttıkça, hayatındaki pırlantaları, hayatımıza gergef gergef işlemeye çalıştıkça, doğdu böyle bir düşünce.

Sana yazmak istedik. Ulaşmak istedik Sana. Tanışmak istedik yakınca.

Böylesine bir davranışımızın hükmü üzerinde düşünmedik belki, ama, daha samimi oluruz diye düşündük bunu.

Belki daha çok örnek alırız Seni.

Belki böylece Seninle ulaşırız Sana.

Bunun için sarıldık kâğıt kaleme.

Yazmak istedik Sana.

Kırık dökük, bölük pörçük de olsa, şefaat ve hoşgörülerine sığınıp Sana mektup yazıyoruz yâ Rasûlallah!..

Salât ve Selâm gönderiyoruz bununla Sana. Alır mısın bilmem ki!

Alıp cevap verme lütfunda bulunur musun yâ Rasûlallah?..

“Ümmetim” der misin bize de!

Şefaat eder misin kıyamet gününde!

“Bunu tanıyorum ben Rabbim !” der misin o gün!

“Bu sürekli Beni anmıştı, Beni konuşmuş, Beni örnek almaya çalışmış, Beni herkese tanıtma aşkına düşmüş ve en sonunda da, mektup yazmıştı Bana. Ben bunu tanıyorum Rabbim!” der misin?

Dersin değil mi yâ Rasûlallah!

O gün imdadımıza yetişir misin bizim?

Yetiştir Rabbim, o gün de imdadımıza yetiştir Gülümüzü!..

Gülümüzü yetiştir Rabbim… Yâ Rasûlallah!

Herkes sevdiğini anar, sevdiğine yazar, sevdiğini yazar…

Bizim de sevdiğimiz Sensin yâ Rasûlallah! İşte bunun için sarıldık kâğıt kaleme. Binlerce Salât ve Selâm olsun Sana ey Can! Ey Gül yüzlü Gül Peygamber…

“O’nun ahlakı Kur’ân idi” buyuran sevgili Hz. Âişe annemiz, dikkatlerimizi Seninle beraber Kur’ân-ı Kerîm’e de çekmişti.

“Benim sünnetime uymayan Benden değildir”

buyruğun, bizi tiril tiril titretiyor yâ Rasûlallah!

“Benim sünnetime uymayan Benden değildir” buyurmuştun…

Senin sünnetine uymak!..

Bir şeyi, Sen yaptığın için yapmak!

İtiraz etmeden, tenkit bataklığına düşmeden, benlik uçurumuna yuvarlanmadan…

“Bu niçin böyle, şimdi böyle olur mu, bilimsellikle bağdaşır mı?” diyerek, zaman öldürmeden…

Senin dediğini yapmak! Yaptığını yapma aşkına düşmek…

Sırf Sen buyurdun diye, sırf Sen yaptın diye yapmak.

Kapışmak mübarek sözlerini… Koşmak mübarek izinden… Teslimiyet bu olsa gerek! Sünnetine uymak bu olsa gerek!

Senden taraf olmak da yine bu olsa gerek… Körü körüne bağlılıktan bahsetmiyoruz biz. Aşktan bahsediyoruz. Sevdadan bahsediyoruz. Muhabbetten bahsediyoruz. Gönülden bahsediyoruz. İman ve amelden bahsediyoruz. Bir insan, birini sevdiğinde, her şeyine taşır onu. Yemesine-içmesine, yatmasına-kalkmasına… Hayatının her safhasına taşıyarak, onunla aynîleşme sürecine girer.

Onsuz olamama derdine düşer.

Onsuzluğu düşünemez bile.

Her şeyi ve her şeyini onunla düşünür…

O Sensin yâ Rasûlallah!

Bizim her şeyimiz Sensin!

Her şeyimiz Sen!..

Gönüller Sultanı Efendimiz!

Her şeyimiz ancak Seninle aydınlıktır bizim.

Sensiz ise karanlık; kapkaranlık…

Ey Peygamber!

Sen olmayınca hiç bir şey olmuyor.

Her şeyimiz kararıyor Sensiz.

Öyle ki, Sen olmayınca, günlük güneşlik gündüzlerimiz bile karanlık, kapkaranlık oluyor.

Can Efendimiz! (sallallahu aleyhi ve sellem) Sana karşı son derece mahcubuz. Utancımız çok büyük.

Doğru dürüst tanıyamadık Seni. Tanıyamayınca da, tanıtamadık tabiî. Örnek alamadık, örnek de olamadık… Kalplere girmenin yolu, Seni kalbimize almaktı.

Seni kalbimize alamayınca, sunamadık diğer kalplere de…

Her şeyin başı Seni sevmektir Efendimiz. Sevdalanmaktır Sana… Yanıp tutuşmaktır!

Eğer tam anlamıyla sevebilseydik Seni, sevdalana-bilseydik Sana, bugün bu hallerde olmayacaktık.

Her birimiz birer sevda çağlayanı gibi, akıp gelecektik Sana yâ Rasûlallah!

Kuşanacaktık Kur’ân ve Sünnet’i. Şekillenecektik o seçkin Ashabın gibi… Ama olmadı ey Nebi! Olmadı.

Aramıza girdiler… Engeller koydular, aşılmaz. Yollar koydular, ulaşılmaz. Dağlar koydular, geçilmez…

Biz, Seni, Senin istediğin gibi tanıyıp severek, bütün hayatımıza örnek alamadık.

Bu dünyada Seninle olamazsak eğer, yarın âhirette halimiz n’olur bizim?

Yarın mahşerde Sensiz kalırsak halimiz n’olur bizim ey Gül yüzlü Gül Peygamber?..

Ey Can Efendimiz!

Her şeye rağmen, gönlümüz Sende bizim.

Hatalarımızla, sevaplarımızla seviyoruz Seni ey Nebi!

Fakat eksiklerimiz, kusurlarımız çok olduğu için, tümüyle tecelli etmiyorsun gönlümüzde.

Tümüyle gelmiyorsun hayatımıza. Girmiyorsun rüyalarımıza her gece.

Ara sıra da olsa, rüya aleminde bizleri şereflendirdiğin zaman, o günlerimiz ve hatta o aylarımız dolu dolu, dopdolu geçiyor.

Ne olur gel artık!

Düşlerimize gel…

İşlerimize gel…

Aşlarımıza gel…

Bunlara gelirsen aşklarımıza da gelmiş olursun.

Gel ki, ibadetlerimiz rayına otursun.

Gel ki, sevdamız gerçek aşka erişsin.

Gönder Rabbim, gönder artık Gülümüzü…

Bekliyoruz ey Nebi!

Senin hasretinle yanan, nice bağrı yanık âşıkların var…

Senin için bestelenen yepyeni “Taleal Bedru Aleyna”ların var…

Gel artık!..

İşimize, aşımıza, aşkımıza, içimize gel…

Çünkü biz de Sana gelmek istiyoruz ey Gül; gelmek istiyoruz Sana… Ey Can!

Yıllar yılı, salât ve selâm ile çalıp duruyoruz kapını. Salât ve selâm ile kurmak istiyoruz gönül irtibatımızı.

Bundan dolayı, Sana gönderdiğimiz salât ve selâmların sımsıcak gölgesinde, Güllerle bezeli, aydınlık dualarımızın nuruyla yöneldik Sana.

Nurundan nur devşirmek istiyoruz yâ Rasûlallah!..

Ey Nebi!

Gönlümüz Sende bizim.

Kırık dökük, kirli paslı bir gönül taşıyorsak bile, gönlümüzün en temiz yerini Sana ayırdık Can Efendimiz.

Sana ayırdığımız gönül odamız pırıl pırıldır.

İsterdik ki, kalbimizin bütün odaları ak pak, pür nur olsun.

Ama başaramadık yâ Rasûlallah!

Kötü şeylerle doldurduk onları.

Onun için karardık zaten.

Dünya ve dünyalıklar istila etti bizi…

Fakat bütün bunlara rağmen, bir odacığım olsun temiz tutmayı başardık kalbimizin.

Hani, her evde misafir odası olur ya; hani orası sürekli temiz tutulur da, oraya çoluk çocuk sokulmaz ya.

İşte biz de kalp odalarımızdan birini, sadece Sana ayırdık yâ Rasûlallah!

Sana ve sevgili Ashabına…

Sizleri, işte bu odamıza davet ediyoruz.

Gelir misiniz yâ Rasûlallah!

Şeref verir misiniz bize de!

Gönder Rabbim, gönder artık Gülümüzü…

Senin için ayırdığımız kalp odamıza teşrif edince, diğer odalar da gerçek anlamını bulur ancak.

Senden ötürü, komşuluğundan dolayı onlar da düzelip nurlanır.

Ey Gül kokulu Gül peygamber!..

Seni andıkça, dikenler bile tümüyle Güle dönüşüyor.

Senin Gülü ve Gül kokusunu sevdiğini biliyoruz yâ Rasûlallah.

Bu gözle bakıyoruz Güllere…

Bu düşünce ile kokluyoruz onları…

Bu aşkla alıyoruz elimize.

Bundan dolayı, herhangi bir çiçek olmaktan çıktı artık Gül!

Çünkü her Gül yaprağında Seni ve sevgili Ashabını görür olduk yâ Rasûlallah…

Gül Yüzüne kurban olsun ümmetin!.. Seven, sevdiğine Gül verirmiş… Güller Senin Gül Cemalini hatırlatıyor bize. Seni anıyor, Seni arıyoruz yâ Rasûlallah! Sen bizim her şeyimizsin.

Hayat ancak Seninle gerçek anlamını kazanır yâ Rasûlallah.

Sensizlik yetti Canımıza… Gel artık!

Rüyalarımıza gel, hayatımıza gel, işimize gel, içimize gel!..

Yesrib’in gecesini nurunla aydınlatıp, Medine gündüzüne çevirdiğin gibi, bizim de gönüllerimize giriver artık ne olur ey Nebi…

alıntıdır:hz-muhammed.net

156 responses to “Peygamber Efendimize (sav) mektup 1

 1. bu şiiri kim yazdıysa ona kurbaaaaaaaan olayım bende böyle bir mektup yazmnaya çalışıyorum ama bunun gibi bir mektup yazamadım ama şunu okuyun :
  2 iyi arkadaş aynı ofiste çalışıyormuş ama biri namazına niyazına çok düşkün ,diğeri ise bekar çapkın biri
  bu arkadaşını alıp pavyona gidiyor.adamın karısı geceye kadar kocasını bekliyor.kocası 00:00 da geliyor ve karısından özür diliyor ve yatıyor.
  yarın akşam arkadaşının canı sıkılıyor ve barkadaşını çağırıyor.
  ama niyeti başka olduğu için yanına 2 kız çağrıyor ve çayı koyuyor.
  kapıyı açmaya gidince çay taşıp ateşi söndürüyor ve gaz sızıyor.
  arkadaşı gelirken demirci abdulsamed amcaya rastlıyor ve diyorki yatsı
  şimdi okunacak beni camiye götür diyor. adam namaza düşkün olduğu için kıramıyor ve camiye götürüyor .kendi de namazını kılıp demirci abdulsamed amcayı soruyor ve yanındakilerden şöyle bir cevap alıyor :
  demirci abdulsamed amca 4 yıl önce vefat etti diyorlar.
  adam şaşırıyor ve arkadaşının evine gidiyor.orda arkadaşlarını ölü olarak buluyor ve ALLAHın ona yardım ettiğini anlıyor.

 2. selena arsoy

  güzelmiş ama çok uzuuuuuuuuuuuuuuuuuuuun

 3. cok güzel olmuş

 4. muslumann kardeshh

  allah affetsin kafirlere ozenipte onlar gibi olmak isteyenleri inshallah tez

  vakitte dogru yolda yururler !! bizim dinimizden bizim rasulumuzden bizim

  efendimizden daha guzel daha ozenecek bir din varmidir ???? allah bizi

  yanlis yola sokmak isteyelerden korusun

 5. peygambere asigiiim

  cok guzel hepside !!!! ❤

 6. Sizi sewiyorum peygamber efendimiz………

 7. eseslee-26@hotmail.com

  Yazan Kardesimin Ellerine Yüreğine Sağlık FazLasıyLa Güzel Olmus Dünyada Yasanılabilicek En Güzel Ask bu olsa Gerek Gercekden

 8. ALLAH herkese PEYGAMBER EFENDİMİZİ görmeyi nasip eylesin çok güzel

 9. gülüşan öksüz

  allah herkese peygamber efendimizi görmeyi nasip eylesin

 10. bütün mektuplar harika ve süper gerçekten çok beğeniliyorlar…

 11. ya yarışmaya katılıcam ama bu mektup olur mu ya onu düşünüyorum , yarışmanın adı : PEYGEMBERİMİZ (s.a.v ) ‘e MEKTUP bu yarışmaya herkezi bekliyorum yarışma Samsun KOCATEPE İ.Ö.O. da yapılacaktır . 🙂

 12. Bismillahirrahmanirrahim

  Sevgili peygamberim ;(s.a.v)

  Kalbimden sana olan sevgiyi ve sana olan yerinin asla anlatamam.Sen ümmetini çok seversin ya, işte bizde seni o kadar çok seviyoruz. Ümmetim! Ümmetim! dedin Ya Resulallah vazgeçemezsin bizlerden. Ama bu hayatta çoğu kimse seni bilmiyor, değerini anlamıyor. Ya Resulallah . Sen bizim annemiz ve babamızsın.İnsanın senin gibi anne ve babası olması ne kadar güzel.Hem şefkat dolu hem sevgi dolu hem cömert…daha sayamadığımız birbirinden güzel özellik

  Bize örnek oldun Ya resulallah biz senin verdiğin sevgiyle büyüdük. Biz senin aşkından yanıp tutuşuyoruz Ya Resulallah. Bu hayatta senin aşkını bizden Allah’tan(c.c) başka kimse almaz. Bizim en büyük aşkımız sensin. Sen karanlık gecelerimize nurunla doğan güneşsin.Ya Resulallah annem babam arkadaşım dostum çocuğum bu yalan dünyadaki her şeyim sana feda olsun.Ya Resullalah yeterki senin o nur yüzünü göreyim.

  Her şeyden bıkıp usanırım, Ya Resulallah ama senin o nur yüzünü görmesem de sana doyamam,senden bıkıp usanamam. Ya Resulallah sana gönderilen salat selamların hepsini ayakta karşılıyorsun senin uğruna canlarımız feda olsun.Ya Resulallah sen bize ne fedakarlıklar yaptın.Secdeye yattın kalkamadın bize cennete götürmek için uğraştın. Bizde senin bu dünydaki yaptığın fedakarlıkları yapamasak da elimizden geleni yapacağız.Ya Resulallah kalbimizden ilk önce Allah (c.c) sonrada sana ayırdık. Ya Resulallah biz seni kalbimizden seyrediyoruz. Her zaman senin yolunda yürümeye devam edeceğiz Ya Resulallah. Senin yanında yani cennette seninle komşu olmaya çalışacağız ve senin izini hiç kaybetmeyeceğiz Ya Resulallah.

 13. sizlere çok teşekkür ederim beni çok mutlu ettiniz

 14. SELAMÜN ALEYKÜM aradaşlar bu site çok güzel olmuş ALLAH ı ve PEYGAMBER EFENDİMİZ (s.a.v) KALBİMİZDEN, GÖNLÜMÜZDEN SEVİYORUZ DAİMASEVECEĞİZ

 15. {{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{gerçekten çok güzel olmuş bayıldım peygamber efendimize salatu selamlar olsun}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}

 16. ya inanılmaz birşey tek okumayla hayran kaldım

 17. çok güzel ya inanılmaz bir şer harika

 18. bu yazı çok güzel ama insanların peygamber efendimize duyduğu sevgi harika bi şey bu yazıyı yazanın ellerine sağlık çok güzel olmuş

 19. bu yazı çok güzel ancak peygamberimiz(s.a.v)’e duyulan sevgi daha harika daha bi başka yazanın elleri dert görmesin harika olmuş ellerine sağlık……….

 20. bravo çok güzel anlatmışşş gül sevgisini… sevgimizi….

 21. bencede çok güzel emeğinize yüreğinize sağlık ama bir türlü başlayamamıssınız ama emeğinize sağlık şöyle bitirmek istiyorum ALLAHÜMME SALLİ ALA SEYYİDİNA MUHAMMED

 22. bana göre bu çok uzun az daha kısa olsa daha iyi olurmuş ama ya neyse ama işime yaradı ellerinize sağlık emeğinize sağlık 🙂

 23. keşke bende resulullahın güllerin efendisinin nur yüzünü görebilseydim keşke o dönemde yaşasaydım bastığı toprak olsaydım sırtını dayadığı ağaç olsaydım ama onu görebilseydim işte tüm bunlar keşkelerde kaldı ne yazık ki

 24. çok güzelmiş beğendim GÜLERİN EFENDİSİ İLE DİĞER DÜNYADA BULUŞMAK ümidiyle hoşçakalın

 25. Allahım bize peygamber A.S.M efendimizi görmemizi nasip eyle cennette bizleri peygamber efendimizi görmemizi nasip eyle o ki bizleri kötü yoldan iyi yola iletti bizleri peygamber efendimize utandırma yarabbi.

 26. MUHAMMED ASLAN

  uyanın müslümanlar sabah namazına uyanın

 27. MUHAMMED ASLAN

  lailaheillallah muhammedunresulullah : allahtan başka ilah yoktur muhammed onun elçisidir itaat etmeyen kafirdir.

 28. bunları kim yazdıysa ondan allah razı olsun dimi arkadaşlar?

 29. çok güzellllllll

 30. performansda pey. efendimize mektup yazdım ve 100 aldım

 31. yyyyya rabbim ben seni okadar seviyorumki hiç kimse seni öyle sevemez ey kul rabbi

 32. guzl cumleler var ama duygular tamemen aktarılamamış cok serbest olmus biraz daha duygulu ve kendi hakimiyetn altında yazmayı denemelısın a.r.o yine de

 33. peygamber efendimizi çok iyi bir şekilde anlatmış bunun için çok ama çok güzel olmuş beğendim…çok güzel olmuş!!!
  nedense peygamberimizin isimi anılınca nedense o kadar çok seviniyorum peygamberimiz bizler için nelere katlandı.okadar çok uğraştı ki bizim için … keşke diyiyorum peygamberimiz zamanında yaşasaydım diyorum…

 34. !!!!!!!!!”^$%&’%&'()=?çok çok çok guzel olmuş çok beyendim tm işime yarayacak mektup allah razı olsun yazandan!!!!!!!!!”^$%&'()=?_

 35. gerçekten ok güzel hoşuma giti veeeeeeeee çok duygulu olduğunu canı gönülden söylüyorum bunu yazan her kimse ona bu duygu ve düşünceleri
  dolayı kutluyoruuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuummmmmmmmmmmmmmmmm

 36. gül onun serindendir alnındakı nurundandır bulbul gel bızım bağa gel

 37. keşke biraz daha kısa olsaydı ama bu da ggüzel
  keşke bu zaman da da peygamber olsaydı
  gerçekten hayat sürprizlerle dolu
  ne zaman ne olacağı bilinmiyo

 38. mektıplar çok anlamsız niraz daha güzel ve acıklı olmalıydı

 39. EFENDİM SENİ ÇOK SEVİYORUZ ŞİMDİ SUYA MUHTAÇ KIZGIN ÇÖLLER GİBİ MUHTACIZ SANA YOLUMUZU KAYBETTİK BULAMIYORUZ GELDE YOL GÖSTER BİZE RESULUM

 40. peygamber efendimize canımız feda

 41. gerçekte çok güzel olmuş ALLAH razı olsun inş.. okurkeen gözyaşlarımla birlikte okudum ben efendimize aşığım rabbim bizi ona kavuştursun inş… amin

 42. elif yemişli

  ey sevgili

  ey sevgili
  ben daha doğmamıştım
  bundan belki asırlar önce
  belki yıllar
  yani 571 yılı
  rabul evvel ayı
  12.gecesi
  pazartesi sabahı
  dünyada hiç görülmemiş
  bir güneş doğdu
  işte sen doğdun
  alemlerin ramet peygamberi
  nur yüzlü
  gül bakışlı
  temiz sözlü
  daha sayamadığım bir çok özellik
  bu özellikler sana ait
  yani alemlerin sultanına
  kainatın nuruna
  güllerin efendisine
  yani muhammed (s.a.v) mustafaya
  sen ey sevgili
  hak yolunda koştun
  müslümanların içine
  bir güneş gibi doğdun
  efendim
  biz senin ümmetiniz
  efendim
  şu aciz kulların olarak
  seni hep seviyoruz
  ama sadece sözle değil
  gönlümüzden
  kalbimizden seviyoruz
  ve daima seveceğiz
  sen bizim gözümüzde
  nur yüzlü bir peygamber
  bizse senin için çok aciz bir kuluz
  biz sadece senin
  doğduğun günü kutluyoruz
  oysa sen bu dünyaya
  geldiğin günden itibaren
  dünyanın üstüne nur yağdı
  ey sevgili
  seni hep seviyor
  kalbimizden anıyoruz
  efendim
  sen şu anda düyada olsan
  bazı kapalıları kınarsın belki
  kapalılır başörtüyü lağiyince takmıyorlar
  bizler başörtüyü dikkat çekmeyelim diye takıyoruz
  onlar sadece biz başörtü takıyoruz diyebilmek için takıyor
  eh be müslüman kardeşim
  başını kapatıyorsun ama
  açıklardan daha çok dikkat çekiyorsun
  yüzünde makyaj
  üstünde darack bir badi
  altında pantolon
  rengarenk bir başörtü
  böyle kapanacaksan hiç kapanma
  bilki açıklardan daha çok dikkat çekiyorsun
  efendim
  oysaki senin zamanında
  kapalılar kapalılığını bilirdi
  üstlerinde çarşaf
  sadece gözlerinde sürme olurdu
  efendim
  şimdiki halimiz iyi değil
  nereye gidiyoruz böyle bilmiyorum
  inşallah
  bir gün
  sancagının altında
  buluşuruz
  canım efendim
  bende son olarak
  seni çooook seviyorum
  ve seni her gün özlüyor
  şöyle diyorum
  keşke onun yaşadığı dönemde yaşayıp
  onu bir kere görseydim
  bir şey daha
  senin yaşadığın toprakları
  ailece görmek istiyoruz
  lütfen bize nasip et
  haydi sana selam olsun
  inşallah bir gün
  görüşürüz
  alemin nuru
  gül sultan
  eyyyyyyyyy sevgili…………………

 43. geçekten çok güzel olmuş ve çok haklısınız bu devirde herkes unutmuş bazı şeyleri buna bende dahilim yazık ama inşlh bundan sonra kendime ceki düzen vercem insanlar yalandır yalan olan dünyada yani biz yalanız arkdaşlar onun için kendimiz toparlıyalım ki peygamber efendimizde s.a.s bizi sevsin canım feda olsun senin yolunda

 44. Ben dünyadan meral peygamber efendimiz s.a.v sizi çok merak ediyorum ve sosuz candan seviyorum eyy sevgili allahımın resulü kurban olurum senin yoluna ,keske senin zamanında ben de olsaydım da ayaklarına kapansaydım da gül kokunu koklasaydım da senin için ölseydım de ama ben seni görmeden sevdim yaa resulallah…

 45. çok güzel gerçekten.insan her zaman gönülden sevmeli…

 46. güzel beğendim gördüğüm kadarıylada herkes de beğenmiş hem devimdede işe yaradı teşekkürlerrrrrrrrrrrrrrrrr

 47. ALLAHım yakma bizi sen narında,sıkma bizi asıl dünyada san layık kul olamadık ama sen bizi merhametinle yargıla……S.A kardeşlerim bu siteyi çok sevdim gerçekten ALLAH sevgisi çok önemli.ALLAH sevgimizi daim kılsın böyle şeyler yazmak çok güzel birbirimize dua edelim selametle

 48. mektuplar çok güzeldi RABBİM RASÜL sevgisini arttırsın inşaallah. ben hafızlık yapıyorum dualarınızda benide unutmayın lütfen bu arada rasül sevgisi ile yanan bir hocamın yazdığı mektup var onu size sunmak istitorum ama siteye gönderemiyorum bana yardımcı olrmusunuz ALLAHın selamı üzerinizde olsun kardeşlerim…

 49. Aleykum selam
  eliflammim kardeşim
  Allah razı olsun
  sizin dualarııza ihtiyacımız var
  Allah a emanetsiniz.

 50. ElifLamMim

  SELAMUNALEYKUM SEVGILI KARDESIM MIM NUN
  KADIR GECENIZ GECEMIZ MUBARAK OLSUN SIZE VE EKIBINIZE
  ALLAH KABUL ETSIN MELEKLERLE 1 YASINI SERIF GONDERIYORUM:
  ALLAHA EMANET OL IKIZ KARDESIM

  ElifLamMimNun

 51. esselamün aleyküm bütün allah dostları sizleri kalpten selamlar hepinize hayırlı günler dilerim bende sizin gibi peygamber efendimiz sav canımdan çok severim inşallah bir gün o da kapımıza çalar ve ümmetim diye sarılır bize ya da kim bilir belkide ahirette şefaat eder inşallah

 52. bende Hz.muhammeti çok seviyorum ve

 53. ben çok beğendim okadar güzel ololmuş ki bunu okuyanlarda kesin ben gibi çok beğenmiştir bu tür konuları okumayı hocalardan dinlemeyi çok seviyorum bu mektıbu kim yazdıysa çok güzel olmuş o kişiye çok tesekkür ediyorum ellerine sağlık o kişi ne iyi işte içini dökmüş keske bende içimi dökebilsem o kişiye allah razı olsun diyorum süperrrrrrrr

 54. bu mektubu her kim yazdıysa çok teşekkür ediyorum çok beğendim bende şiirler yazıyorum hatta bi gün sizede gösteririm sizin de yorumunuzu alırım sizinkiler kadar güzel olmasada bende 14 yaşındaki bir kız olarak kendi çapımda şiirler yazıyorum size göstermekten mutluluk duyarım tabi sizde okumak isterseniz ama bende size katılmak peygamber efendimizi sizinle bütün dünyaya tanıtmak istiyorum çünkü onu çok çok çok seviyorum sonsuz sevgi besliyorum peygamberimize
  bu siteyi yapanları sevgiyle kucaklıyorum mektubu okurken insan ağlıyor ben ağladım tşk allaha emanet olun
  ayrıca bu mektubu kinim yazdığını bilen varsa bana söyleyebilirmi acaba çok merak ediyorum da şimdiden tşk

 55. ben peygamber efendimizi cook sewiyorum cok guzel bir site olmus sen buyuksun yuce allahim

 56. selam aleykum ben bu siteyi rast gele buldum ALLAH sevabinizqa yasin ama benim size bir sorum var aslinda nasil kayit olacagimi bilmek isterim yardimci olurmusunus lutven bazi seyler ilgimi cok cekti ama kayitsiz goz atamiyorum saygilarla

 57. selam aleykum ben bu siteyi rast gele buldum ALLAH sevabinizqa yasin ama benim size bir sorum var aslinda nasil kayit olacagimi bilmek isterim yardimci lurmusunus lutven

 58. guzel nur yuzlum peygamberim seni cok seviyorum anam babam sana feda olsun ya efendim…………………………………………

 59. bu siteyi yapanlardan
  allah
  razı olsun
  allahı
  tanıtmak
  bilmiyorum
  nekadar
  sevap

 60. peygamber efendimizin ümmetine Allahu tealanın dinine layık olabildiysek ne mutlu bize… Peygamberi sevmemek mümkün mü? neyse arkadaşlar allaha emanet olun Allahu tealanın nuru ,merhameti ve rahmeti üzeriniz de olsun msn; asikiz_intikam@hotmail.com BEKLERİM…

 61. SA Allah razi olsun =) cok harika ve cok etkiliyici =S=S

 62. cok güzel…insan bu mektubu okuyunca insan çok duygulaanıyor…

 63. yaaaa bu yazılar çokkkkkk güzellll

 64. ya rasulaalah su ınsanların gunahlarını bagısla da senın ne kadar guzel gul kokulu ınsan oldugunu yenı dogar mıscasına orensınler bu yazıları yazanlardan allah razı olsun cok guzel olmus peygamber efendımıze salavat çekelim ne olur bız acız kullarını allah affetsın AMIN

 65. بِسْمِ اللّهِ الرّحْمنِ الرّحِيمِ

  Sana yakın olmanın verdiği coşkuydu göz yaşları…Senin ümmetrinden bir kul ,Nasıl oluyorda seni görmeden,kokunu almadan,mübarek ellerini öpmeden sanki yanı başındaymışşın gibi seninle yaşıyor.

 66. Ölüm bile sana o kadar yakısmıstıkı, VUSLAT senınle güzel oldu. kusva gözyasıyla inlemekteydi hz ebu bekır (ra) geldii seni öptü,öptü, öptü.yok lugun
  acısıyla yanan günüller,kardeslerın, senı çok özlediler.YARESULLAH.Bende özledim ….

 67. EY DÜNYA!… Anlat şimdi ayrılık acısını,Peygamber sana veda ederken çekyiğin acıyı anlat, bağır,durma!Haykır: VAGLEMÜ ENNE FİKUM RESULULLAH DE…Onun vefat ettiği gün. söyle ey dünya ne haldeydin.Her zerre O’nun vefatıyla yok olmak isterken sen nasıl raksettin. yine sabahları nasıl güneşi davet ettin.Karanlığı nasıl kovdun. Söyle.Hergün raksedip dönmektesin değil mi ey dünya? Kainatta yanlız sen kucak actın ona .Bu mutluluk senın degıl mi ? Günes bile kıskanır seni ALLAHIN Habibi yasadı üzerinde. Ne kadar bahtıyardın o devirde varlıgın şükrünü eda ediyordun. denizlerin bir ayrı güzeldi O varken ,Suların daha bir tatlı idi Agacları, daglar ,ovalar,bitkiler kuslar ve sen ey dunya sen ne kadar mutluydun.Ama o gun RABBIM cc cagırıyordu Habıbını, RABBIMIN emrıyle cebrail o nun yanına gitti. YA RESULLAH (S A S) Azrail kapıda senden izin beklıyordu.Kisranın sarayını aydınlatan nurunla gelecek tın.sessızlık acımasız ve dert yukluydu Anınden peygamberın dudakları kıpırdandı YÜCE DOSTA , REFİKİ ALA YA ANIDEN peygamber peygamber vefat ettı. Usame seferden dundu,zafer mujdesıyle kavusacaktı ama hz Ali bın ebu talıb ın dizine basını dayamıstın.

 68. Düşünce indrakini yitirmiş bir hal içinde düşünüyordu.Adamcağız yemek yerken senı anıyor ve ağlıyordu ya RESULULLAH (s.a.s)

 69. Affet ya sultanım ! Affet sultanım .Cüretımı bagısla.Birgun senı özlemis,sana olan hasretıyle yanmısken tutusmus bır güzel kul tanıdım .
  yemek ikram etmıs lerdı ona Rabbımın nımetlerıne hamd ederek basladı.
  Yüzündekı parlaklık ne guzeldı. Ama gözlerının altındakı kızarıklık,alnındakıkıvrımlar,sakalın dakı bembeyaz tuyler sakallarına yagan karlar seyler haykırı yordu Yaresullah ümmetınden bır kul Rahmanın güzel bır kulu Güluyordu cehresı nur sacıyordu yemek yıyorduk hep beraber , cok lezetlıydı .dudaklarında daima bır kıpır danma vardı ,yemek yeyerken zor lanı yor zor yutkunuyordu ,dertli kul/ Yüzune her bekısımda gözlerının daima artan ısıltısı dıkkatımı cekti. Ve bırden ak düsmüs sakallarına dogru iki damla gözyasını yolculuga cıkardı. Aglıyordu ihtıyar amca, gözyaslarını saklama ıhtıyacı hıssedi yordu.Ama gözlerı cosmustu bırkere yemegı bırakıp yanına otur dum

 70. hmanın gunahkar aciz gafil gözü yaslı kulundan mektup . sana mektub.sana mektup yazmak ha…! sana seslene bılmek sana hasret cekmeden sana layık ümmed olmadan gunahlarım la seni üzerek yaratılan her zerrenın senın askınla yandıgını idrak edemeden utan madan sıkıl madan sana mektup yazmak ha …!

 71. eselatu vesselamu aleyke ya resullah
  eselatu vesselamu aleyke ya habıballah
  eselatu vesselamu aleyke ya ya seyydel evvelıne vel ‘ahırın
  veselamul alel murselın

 72. sensiz yaşayamayız ya resulallah seni çok seven bu nice ümmetlerin senin yolunda herzaman senin yolundayız gül kokulum bizimsin ve bizim kalacaksın sana selatü selam olsun bizede cennetinden yer ayır ayır ki senin serçen olalım olalım ki sana salavat getirelim bizim varlığımızda sensin senin eseriniz sen öğrettin ahlakı bize ya resulallah ben zilan evet şirin arkadaşımızın dediği gibi nur yüzlümüz ümmetleri için ağlarmış kurban oluruz senin tek göz yaşına nolur ağlama sana dayanamam cennette görüşmek üzere

 73. S.A allah razı olsun başarılarınızın devamını dilerim

 74. dursun ali erzinlının şirrleri olur sa daha ii olurr allaha emanet olun(((((((((((****)))))))))))

 75. s.a allah razı olsun unutmayınki peygamber efendimiz geç saatlere kadar ümeti için aglarmış biz böyle bir beygamberin ümetiyiz unutanlara hatırlatalım

 76. çok güzel olmuş kutlarım dursun ali erzincanlının sen yoksun şiirini koyarsanız daha güzel olur ve çok sevinirim

 77. elif www.hakdinimiz.blogspot.com

  sa
  etkileyici bir yazıç yüreklerinize sağlık.. selametle kalın..

 78. hazırlayan kardeşlerimden Allah [c.c] razı olsun

 79. ben fatih ben çok iş lediy sem allah beni işallah affeder ve peygamber efen dimizi çok seviyor

 80. YA MÜKEMMEL O KADAR İÇTENLİKLE YAAZILMIŞ Kİ HELAL OLSUN WALLA

 81. ey ğül yüzlü can canan bizler kapkara yüzlerimizle nasıl varırız size sizler pırıl pırıl hayatınızla örneksiniz ama olmuyor bizler zavallıyız yardım et yaraaaab bizi nefsimizin eline koma apeygamber efendimizin yaşantısını kalbimize nakş et raaabbbimbana ve bütün müslümanlara yardım et evlatlarımızı ğelecek nesillere pırıl pırıl yetiştirmeyi nasip etyazanın okuyanın ve emeği ğeçen tüm kardeşlerimin ellerine sağlık selam ve duayla allaha emanet olun

 82. Allah ım sen bizi cennetinde yer eyle peygamberimizin o güzel yüzünü bize göstermeyi nasip eyle ya rasulluhlah keşke şimdi burda ümmetinin başında olsaydın keşke olsaydında ne para ne şan ne de şöhret isterdikk yeter ki sen olsaydın ya habibullah biz sana inanıyoruz ve daima yolunda gidiyoruz ya rasulluhlah bize senden başka kimseye el açtırma bizi hep doğru yola sürükle biz senin o gül yüzünü görmeyi çok isterdik keşke yine ümmetinin başında olabilsen de onları uyarabilseydin ya habibullah

 83. ah ah ALLAHIM O GÜZELLIGI O GUL KOKUNU BIR HISSEDEBILSEYDIK GOREBILSEYDIK KESKE SENIN ZAMANINDA OLABILSEYDIM YA RESURALLAH hersey yalan sensız çok kotu oldu yasam yasamı kotu yapanda senı tanımayanlar senın guzellıgını hıssetmeyenler ben senı hıssedıyorum ve COK SEVIYORUM ANLATAMIYORUM KELIMELERIM YETERSIZ KALIYOR senın o guzel gul cemalını ruyada bıle olsun gormek nasıp olsa keske keske adın anıldıgında yurekten yuregım yanıyor bır acı hıssedıyorum işte işte bu sana olan dayanılmaz bitmez tukenmez bılmeyen sevdam ne olur yaresurallah senı sevenlerın ruyasına gır gırkı mutlu olsun guc alsınlar o guzel cehrenden bak dunyanın halı ne hale geldı sen olsan boyle olurmuydu yaresuLAllah keske yanımızda olsaydın ne guzel olurdu senı seven bızler ve sen sen yaresuLAllah HAYKIRMAK İSTIYORUM SENI CCCCCCCCCCCCCOKKKKKK SEVIYORUM RESULUM SANA OLAN SEVGIMI KIVAYETSIZ KALSADA ŞİİRLERE AKTARIYORUM o dayanılmaz guzellıgını anlatamasamda tam olarak kalbımden yazıyorum kardeslerım Rabbım yar ve yardımcınız olsun SELAMETLE.. KALIN

 84. Bİ DE ŞUNU SÖYLEMEK İSTİYORUM DURSUN ALİ ERZİNCANLININ 40 YAŞINDASIN ŞİİRİ KESİN DİNLEYİN PEYGAMBERİMİZLE İLGİLİ

 85. Allah razı olsun güzel olmuş ne mutlu i size Peygamber Efendimizi örnek alıyorsunuz bu zamanda allahın emirlerine uyan pek insan kalmadı bende dahil olmak üzere ALLAHIM ONUNLA BİZİM ARAMIZDAN ÇEKİL DEMİSSİNİZ YA BİRAZ ORA HOŞUMA GİTMEDİ AMA ONUN DIŞINDA ÇOOOK GÜZEL EMEK ERMİSSİNİZ ÇOKTA GÜZEL OLMUŞ BEN ŞUNA EMİNİM Kİ PEYGAMBER EFENDİMİZ ÜMMETİ İÇİN ELİNDEN GELEN HER ŞEYİ YAPTI ÜMMET ÜMMET DİYE GEÇTİ BÜTÜN ÖMRÜ ONU ÇOK SEVİYORUZ PEYGMBERİMİZ ŞÖYLE BUYURMUŞ ALLAHI SEVİN BENİ DE ALLAHIN BENİ SEVDİĞİ İÇİN SEVİN DEMİŞ HEPİNİZ ALLAHA EMANET OLUN KARDEŞLERİM

 86. bana yabancıların paeygamberimiz hakkın da ne düşündüklerini yaz(ellerinden öperrrrrrrrrrrrrr)

 87. esselamu aleykum çok güzel yazmışlar ellerinize ve dilinize sağlık inanın okurken ağladım rabbim bizi efendimiz sav ayağının tozu eylesin onun adını duyunca gözlerimizi yaşartsın salat veselam ona olsun vesselam

 88. Peygambere canım feda seni çokkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkseviyorummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmseniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

 89. büşra küçük

  efendim seni öyle çok seviyorum ki. ismin denilince kalbim titriyor.inşallah sende beni seviyosundur.cennette beraber oluruz inşallah.hepinizin cuması mübarek olsun essalamü aleyküm

 90. sevgili peygamberim ben de size mektup yazdım.Fakat dereceye giremedim. Okulda dereceye girmem önemli değil, önemli olan senin kalbin de dereceye girmek… seni çok ama çok seven ümettinden BETÜL UZUN

 91. arkadaşlar böyle güzel mektupları benim siteme gönderebilirmisiniz çook memnun olurum duacınız olurum lütfen adresim mehmetguler7@yahoo.com şimdiden teşekkürler s a

 92. yani böyle bir eser O’nun sevgisini anlatmaya yetmez .Ama O’na olan sevgimizi biraz da olsa anlatılmış..Zaten onun sevgisini dünyaya bile sığdıramayız.yani görünen köy kılavuz istemez diyorum başkada birşey demiyorum ..
  Yazan kişiden Allah razı olsun

 93. NE GÜZEL BIR YAZIDIR BU… ALLAH C.C EFENDIMIZIN GUZELLIKLERIYLE HARMAN ETSIN BIZI…BIZ ONU COK SEVIYORUUUUZ.YARASULULLAH SEN HEP YANIMIZDASIN..

 94. zumruanka

  degerli kardeslerim sultanım efendimize (S.A.V) duydugunuz bu samimi duygu ve özlemleriniz cok etkileyici ANCAK siz neden sultanı dısarlardan bir yerlerden gelecekmiş gibi bekleme eğilimindesiniz… o ne cok uzaklarda nede ölmüş gitmiş değil HAK yarattıgı herseyi O nun nurundan yaratmıs yüreklerimizin bir yerinde sırlanıp duran bu nuru gun ışıgına cıkarmak yani yansıtmak karanlıktan aydınlıga ulaşmak bizim elimizde şunu iyi bilmeliyizki Habıbullah’a olan özlem ve sevgilerin dogdugu yerde yani yüregimizin içinde biz onu taşıyoruz…Onun hayatını ilkelerini İnsanlara sevgiyle yaklaşmasını durustlugunu sabrını kısaca ıyı ve guzel olan anlayıs ve ahlakını önce kendı hayatımıza uygulayıp kardeslerimize yansıttıgımız surece bilinki resulallahın ısıgı bızden zuhur eder o bizdedir biz ondan ayrı DEĞİLİZ

 95. seni çok seviyoruz ya rasulullah mahşer gününde ALLAH ın huzurunda bizi utandırma ya rasulullah ya habiballah ya nebiyallah canlar canına feda olsun

 96. Gercekten çok duygulandım yaa. Çok müthiş yazmışsınız.Allah sizden ve bütün müminlerden razı olsun .. Yarasülallah sana binlerce salat ve selam olsun.seni çok seviyoruz yarasülallah. Sen ” Beni görmeden bana iman eden kardeşlerimi görmeyi çok isterdim” demişsin. biz seni görmedik ve sana tüm zerrelerimizle inanıyoruz. ama Yarasülallah biz sana kardeşlik yapamıyoruz affet bizi ne olur ….Seni görmeyi o kadar çok isterdim ki… seni görmek için nelerimi vermezdim demiyicem ,çünkü sen olmayınca zaten benim birşeyim olmuyorki.sensiz hiç birşeyin değeri kalmıyor ki.. Yarasülallah kendimden o kadar utanıyorum ki, sen asırlar öncesinden benim için kardeşim diyorsun,ben ise o yakınlıgı gösteripte ne senin hayatını dogrudüzgün öğreniyorum ne de senin sünnetine sıkı sıkı sarılıyorum .Affet beni Yarasülüllah…Affet bizi Yarasülallah….Yarabbi ne olur peygamberimize kardeşlik yapabilmeyi,ona layık ümmet olabilmeyi, sana layık kul olabilmeyi bizlere nasip et.AMİNNNNNNN!!!!!!!!!!

 97. Allah razı olsun cok guzel olsun

 98. PEYGAMBER EFENDİMİZ umarım benim SEVDİĞİM kadar herkeste seni seviyordur seni çook ama çok seviyorum

 99. bismillahirrahmanirrahim
  cok güzel olmus sadece bir kelimesini okudum ama aydan güzel insanin ismi yeter Allah herekeze insallah böyle bir sey yazmayi nasip eder
  buraya girenlere diyeyim muhammed s.a.v bizim icin kiyammette konusacak ve biz onun sünnetini bile yapmiyoruz

  esselamu aleykum ve rahmetullahu veberekatu

 100. Allah razı osun kardeşlerim

 101. gerçekten de çok güzel olmuş. AllaH RAZI OLSUN BUNU YAZANLARDAN VE VESİLE OLANLARDAN. bende yaazmak isterim bir tane ama çok uzun

 102. peygamberimizi çok ama çokkkkkkkkkkkkkk seviyorummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

 103. BEN ÇOOOOOOOOOOOOOKK GÜZEL BAYILDIM

  BU KADAR MI GÜZEL YAZILIR :D:D ÇOK İÇTEN GÖNÜLDEN BİR YAZI

  BEN BU YAZIYI YAZAN ARKADAŞIMIZA;

  TEŞEKKÜR EDER VE KUTLARIM

 104. OKADAR GÜZEL OLMUŞKİ DUYGULANMAMAK ELDE DEĞİL
  KİMİN EMEĞİ GEÇEMİŞSE ELLERİNE SAĞLIK
  ALLAH RAZI OLSUN
  O DUYGUYU YAŞATIRDIĞIN İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM
  SELAT VE SELAM TÜM ÜMMETİMİ MUHAMMEDE

 105. İNSANIN BİR COK ARKADAŞİ OLUR.FAKAT BİR SIRDAŞ GERCEK BİR DOST BULMAK OKADAR ZORDURKİ.NEDE GÜZEL İFADE EDİLMİŞ

 106. senı cok seviyoruz ya ALLAHIN rasulu

 107. gercekten cok guzel olmuş salat ve selam olsun alemlerın rasulune

 108. AYŞEGÜL

  En İlK yAzI yAzAn ArKaDaŞa ÇoK ÇoK SLMLAR..
  YaZıN çOk gÜzEl OlMuŞ…

 109. AYŞEGÜL

  ARKADAŞLAR BU SİTEYE EMEK SARF EDENLER SİZE BİNLERCE TEŞEKKÜR EDERİM..

 110. EMİNE HANCI

  ——————————————————————————–
  Eğer bir gün Peygamber Efendimiz ziyaretinize gelse,
  Yalnızca birkaç günlüğüne aniden çalsa kapınızı,
  Merak ediyorum neler yapacağınızı…
  Biliyorum ama

  Böylesine şerefli bir konuga açacaginizi en güzel odanizi,
  Ona sunacaginiz yemeklerin en iyisi olacagini,
  Ve inandirmaya çalişacaginizi,
  Onu evinizde görüyor olmaktan mutluluk duyacaginizi;

  Gerçekten evinizde ona hizmet etmekten alacağınız hazzı.
  Fakat söyleyin bana,
  Efendimizi evinize doğru gelirken gördüğünüzde,
  Onu kapıda mı karşılayacaksınız?

  Yoksa onu içeri almadan önce, aceleyle,
  Bazı dergileri, gazeteleri çarcabuk saklayıp
  Yerine Kur’anı mı koyacaksınız?
  Peki hala Amerikan filimlerini seyredecek misiniz televizyonda?

  Yoksa kapatmaya mı koşacaksınız aceleyle,
  O size kızmadan önce?
  Kim bilir?
  Belki de ağzınızdan hiç çıkmamış olmasını mı dilerdiniz,
  Hatırlayamadığınız en son çirkin kelimeyi…

  Peki ya dünyalık müziğinizi, kasetlerinizi de saklayacak mısınız?
  Ve bunun yerine ortalığa,
  Kitaplarınızın raflarında tozlanmış,
  Hadis kitapları mı çıkaracaksınız?

  Hemence içeriye girmesine izin verecek misiniz?
  Yoksa telaşla ne yapayim diyerek,
  Saga sola mi koşturacaksiniz?
  Merak ediyorum:

  Eger Peygamber Efendimiz,
  Bir kaç günlüğüne sizinle birlikte yaşasa,
  Yapmaya devam edecek misiniz,
  Her zaman yaptığınız şeyleri?

  Ailenizdeki sohbetler eski halini koruyacak mı?
  Her yemekten sonra sofra duası etmeyi,
  Yine zor mu bulacaksınız?
  Hiç yüzünüzü asmadan,

  Oflayıp puflamadan,
  Her vakit namazınızı kılacak mısınız?
  Ya sabah namazı için,
  Sıcacık yatağınızdan,
  Erkenden fırlayacak mısınız?

  Peki ya yine mırıldanacak mısınız,
  Her zaman söylediğiniz şarkıları?
  Ve okuyacak mısınız,
  Her zaman okuduğunuz kitapları?

  Peki bilmesine izin verecek misiniz,
  Aklınızın ve ruhunuzun beslendiği şeyleri?
  Yoksa hiç bilmemesini mi isterdiniz?
  Şöyle diyelim yada:

  Gideceğiniz her yere götürebilecek misiniz Peygamberi de?
  Yoksa birkaç günlüğüne değişecek mi planlarınız?
  Tanıştırmaktan onur duyacak mısınız en yakın arkadaşınızı onunla?

  Yoksa hiç karşilaşmamalarini mi umardiniz,
  Peygamberin ziyareti bitene dek birbirleriyle?
  Şimdi söyleyin açik yüreklilikle,
  Onun kalmasini ister misiniz sizinle?

  Sonsuza dek, hep birlikte…
  Yoksa rahat bir nefes mi alacaksınız,
  Ziyareti bitip gittiginde?

  Gerçekten bilmek ilgi çekici olabilir değil mi?
  Bilmek ve düşünmek,
  Eğer bir gün Peygamber Efendimiz ziyaretinize gelse
  Yapacağımız şeyleri…

 111. seni bilmeyeneler ölüdür YA RESULALLAH….(S.A.V

 112. Ey Peygamberlerin en yücesi…

  Mektubuma nasil baslasam bilmiyorum..
  Suan öyle heycanliyim ki..Sana yazma heycani bambaska birsey.
  Kalbim öyle hizli carpiyor ki..
  Kimbilir ne kadar cok silip basdan baslamisimdir cümlelerime.
  Benim gül kokulu Peygamberim keske yanimda olabilsen,keske sicakligini hissedebilsem,keske ellerini simsiki tutabilsem,keske seninle sohbet edebilsem..
  Seni birkerecik görmegi öyle cok isterdim ki..insallah bizlere sefaat edersin,insallah komsu olurum sana.
  Ben sana gelirsem misafir edersin beni demi Peygamberim??
  Biliyorum cok büyük bir istek bu ama,insallah bu dilegimi kabul eder Allahim.
  Ilk ayet oku diye basliyo,sende ilim Cinde olsa bile,gidip alin demissin,insallah bizlerde senin ilim sahip olan ve sana laik Ümmetlerinden oluruz.
  Keske senin bize gösterdigin yoldan gidebilsek,bizi ne kadar güzel günler bekliyo olurdu,degil mi Peygamberim?
  Keske senin kadar sefkatli,merhametli,güler yüzlü olabilsek.
  Affedenlerin en büyügü Sevgili amcan Hz Hamzayi sehit eden vahsiyi bile affetin,hic kin gütmedin..
  Insallah bizede senin uygulayip,bize örnek oldugun gibi yasamayi nasip eder Rabbim.
  Canim Peygamberim benim seni öyle cok seviyorum ki,senin sevgini kazana bilmek icin nelerimi feda etmezdim ki..
  bu benim icin ne büyük bir gurur olurdu.
  Insallah bu sevgiyle verecegim son nefesimi.
  Ey güzeller güzeli Peygamberim insallah beni kevser havuzunda karsilarsin.

  Salat ve Salam olsun sana
  ey gül yüzlü gül Peygamber!!

 113. ravzagül

  çok güzel bir siteymiş.emek verneler teşekkür ediyorum…

 114. çok güzel

 115. peygaberimiz (s.a.s)güzeliklerinden dolayı çoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooook
  seviyorum

 116. PEYGAMBER EFEN DİMİZ SeNi ÇoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooK SeViYoRuM

 117. hz.muhammet (s.a.v.)’ yazamıyanlar olduğu sürece ben ve benim gibiler hiç mutlu olamayacak

 118. sen teksin ya RasulAllah

 119. sen birsin ya RasulAllah

 120. seni çok ama çoookk seviyorum ya Nebi ya Rasulullah …..

 121. peygamberr efendimiz s.a çok seviyorum ve onu çook merak ediyorumm

 122. slm bn kübraa çok dertli biriyim ve Allahın bni affetmesini istiyorum bilerek veya bilmeyerek günahlar işledimm ve Peygamber Efendimiz s.a çokk seviyorummm onu çok merak ediyorummm

 123. geçmiş kandilin kutlu osun

 124. seni seviyorum peygember efendimiz senin kuranı nhı ögrendim okuyorum

 125. gül kokan birisi peygember efendimiz dir o nun kokusunu gülerden kokluyorum adın da güzel kokunda senin kitabın KURANI KERİM DİR HV MUHAMET

 126. slm ben mazlum ben peygamber efen dimize çok güzel mektup istiyorum

 127. sevgili peygamberim sizi çççççoooooookkkkkkk seviyorum.sizi görmediğim için çok üzülüyorum.peygamber efendimiz gül gibi koktuğunuzu biliyorum.sizi onun için çoookkk seviyporum.siz herşeye değersiniz.sizi çççççççççççççççççççoooooooooooooooooooooookkkkkkkkkkkkkkkama çççooookk seviyorum

 128. ben mekke hasrtliyim ve benbir çocukolduum halde çok seviyorum medineyi

 129. selamün aleyküm Allah dostları peygamber efendimiz (sav)i görmeden böyle güzel mektup yazdığınıza göre görseydiniz nasıl yazardınız çok merak ediyorum hepimizin yolu açık mekanı cennet olsun ALLAHA EMANET OLUN

 130. Çok güzel beyendim onu hersene deyilde hergün anımsarsak dahada güzel olacak HAYIRLI KANDİLLER

 131. GÜL KOKULU PEYGAMBERİM YA ALLAH’IN NEBİSİ RABBİM; SEN OLMASAYDIN ŞU KAİNATI YARATMAZDIM DEDİ SEN OLMASAYDIN BU ALEM OLMAZDI DEDİ SEN SEN SEN OLMASAYDIN BİZ SEVĞİNİN AŞKIN VE HAYATI ANLAYAMIYACAKTIK KI SEN GELDİN GÖNÜLLERİMİZE YERLEŞTİN KALBİMİZ SEVĞİYİ ÖĞRENDİ SEN ĞELDİN HAYATIMIZ RENKLENDİ MUTLU OLMAYI SENİNLE ÖĞRENDİK AMA ŞİMDİ SEN YOKSUN YANIMIZDA BENDE SENİNLE YÜRÜYEN Bİ SAHABİ OLMAK İSTERDİM BEDİR SAVAŞINDA DİŞİNİN YERE DÜŞMESİNİ ENGELLEMEK İÇİN DİŞİNİ TUTMAK İÇİN ELİNİ UZATAN BEN OLSAYDIM YÜRÜDÜĞÜN TOĞRAĞI ÖPSEYDİM TEK Bİ OKUN BİLE SANA İSABET ETMEMESİ İÇİN ÖNÜNDE YÜRÜYEN OLSAYDIMDA SENİN UGRUNA ŞU CANIMI VERSEYDİM. AMA O ZAMAN BEN YOKTUM VE BUNLARIN HİÇBİRİNİ YAPAMADIM ÖZÜRDİLERİM (EFENDİM SAKIN ÜZÜLME ŞU YABANCILARIN YAPTIKLARI ÇİRKİN ŞEYLERE ONLAR NE YAPARSA YAPSIN SEVGİN HİÇ EKSİLMEZ HEM BİZ SANA HERZAMAN SELATÜ SELAM GÖNDERİYORUZ SAKIN TATLI CANINI ÜZME OLURMU GÜZEL PEYGAMBERİM)SEN BİZE DÜŞMANIN BİLE OLSUN AFFETMEYİ ÖĞRETTİN BENDE HEP DUAMDA ŞÖYLE DİYORUM( ALLAH’IM ONLARINDA KALBİNE SENİN SEVĞİNİ PEYGAMBERİMİZİN SEVĞİSİNİ VER ONLARIDA DOGRU YOLA YÖNLERDİR ONLARIDA ) EFENDİM LÜTFEN SEN O TATMI CANIN ÜZME LÜTFEN BİZ SENİ ÖLÜMÜNE SEVİYORUZ VE SEVECEYİZDE.

 132. Gül kokulu peygmberim seni öyle çok seviyorum ki bunu anlatamam hep hayalini kuruyorum bi rüyama gelsen yüzünü görsem elini öpsem efendim seni çok çoooooooooooooooooook(L) seviyorum desem ALLAH IM EFENDİMİZİ RÜYASINDA GÖRENLERDEN EYLE ONUNLA CENNET BAHÇELERİNDE BULUŞANLARDAN EYLE ama sadece beni değil efendimizin aşkıyla yanan binlerce mümin din kardeşlerimede bu güzel duyguyu yaşat ALLAH ım.

 133. gerçekten harika
  Peygamber efendimizi anlatan
  ve
  temsil eden yazılar internet dediğin böyle temiz çey içerisinde dolacak
  iyi günler

 134. (((( çok beğendim bu siteyi ilk defa görüyorum emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum…. Allaha emanet olun))))

 135. gerçekten çok güzel gözümüzün ibadeti oldu

 136. yaa okudukça okuyasm gelio süper tek kelimeyle harika!!!!!!!!

 137. çok güzel bir dekor size aferin

 138. salat ve selam olsun ya resulallah

 139. peygamber efendimizle ilgili bi çok şey daha yazabilirsinz sanırm buna hepimizin ihtiyacı olduğunu düşünüorm gerçktn harika oluoo!!!!!lütfen başka şeylerde yazarsanz sevinirm ………………yada yazabilenler varsa yazsınlar mesela kulolmak güzel????

 140. bence coook güzel olmuş bizde tabi peygamber efendimize yazmak istiyorum ama elimde değil arkadaşlar

 141. geçekten çok güzel olmuş ve çok haklısınız bu devirde herkes unutmuş bazı şeyleri buna bende dahilim yazık bize!!!! roman vs okumaktn kendi peygamberimizin hakkındaki şeyleri okumaz olduk vallahi yazık!!! nys bundan sonra bu uyarınızı dikkate alıcm herşey için teşekkürler Allaha emnet olun ……………………..

 142. s..a Allah razı olsun yazdıklarınızdan dolayı insllah birgun herkes Resulllahı tanır kim Resulllahı seviyorsa onu gormedn ona iman edendır Allahın selamı uzerınızde olsun

 143. selamun aleykum hepinize.yazdiklariniz gercekten guzel,cok samimi ..peygamber efendimizin (s.a.v)doneminde yasamayi,onun gulyuzunu gorebilmeyi,uhud da bedir de,hendek de,eshabi gibi sehit olabilmeyi,ona iskence ettiklerinde,onu savunabilmeyi o kadar cok isterdim ki.Yuce Rabbim insaallah onun sefaatine nail eder bizi.saglicakla kalin

 144. muhammed

  baskalarına soyleyın msn sını versın

 145. muhammed

  cokcokguzelolmuselinizesaglık

 146. muhammed

  cokcokguzelolmus

 147. çok güzel bir yazılar bunlar yaa bayıldıım ve ayrıca herkesin peygamber efendimizin kutlu doğum haftasını dilerim

 148. çok güzel bir yazılar bunlar yaa bayıldıım ve ayrıca herkesin peygamber efendimizin kytlu doğum haftasını dilerim

 149. Keske herkes Peygamber efendimizi tanisaydi,her kes ona iman eder ve müslüman olurdu,ama neyse yazilen,yani yukardaki ler, cok ama cok güzel idi……………….)))))))

 150. arkadaslar peygamber efendimizin sorularını hazırladımm….

 151. ””””))))))(((((((( çok güzel yaaaa bayıldım…. selat ve selam olsun ya resulallah ..)))))))))(((((((((””””””’

 152. YA RESULALLAH SİZİ OKADAR SEVİYORUM Kİ BU SEVGİYİ İZAH BİLE EDEMEM KEŞKE SİZİN DÖNEMİNİZDE OLSAYDIMDA SİZİN İÇİN CAN VEREN BİR KİŞİDE BEN OLSAYDIM GEÇTİYİNİZ YOL OLSAYDIM SİZİ GÖRMEDİM BELKİ AMA SİZİ CANIMDAN ÇOK SEVİYORUM BİZE ŞEFAAT EDİN MUHTACIZ BUNA YOKSA MAHŞER GÜNÜNDE NE DERİZ RABBİMİZE SANA MUHTACIZ HERKEZ MUHTAÇ YALNIZ BEN DEYİL TÜM İNSANLAR EFENDİM EY HABİBİ ZİŞAN BENİDE SEVDİYİN İNSANLARDAN KIL LÜTFEN KEVSER HAVUZUNUN BAŞINDA SİZİNLE BULUŞANLARDAN EYLE AMİN

 153. bn bunu cok beendim basarılı bir eser olmus dorusu basarılarınızın devamını dilerim bni alatan bu mektup inş. herkzi altır alatır demeelimde beendirir nese siz bole basarılara imzalar atın…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….TESEKKURLER…………………………

 154. ya nebi yaşlı gözlerle her an seni hatırlarken aklıma sana mektup yazmak geldi.ey nebi sensiz ne haldeyiz bir bilsen sen olmayınca gülmüyor güneş sen olmayınca güzel açmıyor çiçekler sen olmayınca kalplerde bir yetimlik…ya resüllallah ne haddimeki size mektup yazmak.şu çaresizliklerle dolu gönlümün seni sevmeyesana aşık olmaya ve allah aşkıyla yanmaya o kadar muhtaç ki.ümmetin ne durumda ya resul uzat elini milyonlarca kardeşimizi katlediyorlar ve bizleride ayakta uyutuyorlar.elimizden bişey gelmiyor bişeyler yapmak istesek de yürekleri taşlaşmış insanlar hep karşımıza çıkıyor..analar ağlarken kanlı gözyaşlarıyla edilen eziyetler dağlasada ciğerleri gönüller hep zikirle.ya RAB duy analarımızın sesini.melekler ağlıyor semada yapılanlara bakınca resullahllah sen yoksun diye ümmetini yetim mi zannettiler yine gel ya RESUL yine sevindir şu dünyayı…güller öksüz gönüller yetim kaldı ya RESUL sen yoksun diye gel de görsünler heybetini gel de tutulsun o günahkar dilleri gel de parlayalım üstlerine güneş gibi yakalım gerekirse yaktıkları gibi…YA RESUL

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s