Daily Archives: Şubat 12, 2007

yağmur [eşref ziya]

Ah Efendim ! (s.a.v.)

Image Hosted by ImageShack.us

hz-muhammed.net

Sensin Gülüm [EŞREF ZİYA]

40 hadis

Ey Gül !

Image Hosted by ImageShack.us

Ey Gül, ey Gonca-i Nûr, meftun yaprak, hâr sana.
Sensin gönüller Mâhı, bu yaz, bu bahar Sana!
Mûcize saltanatın taşları ayna yapar,
Her ırmak ve her deniz, her leyl-ü nehar Sana!…

Senin Zâti Akdesin âlemlere rahmettir,
Cibrîl vefalı yoldaş, Yüce Allah Yâr Sana!…

Bu nice iştiyaktır, ey en güzel Sevgili?
Asırlardır koşuyor, genç ve ihtiyar Sana!…

Nazarın kalbe şifâ, sözün hikmet incisi,
Hangi dertli kavuşsa, olur bahtiyar sana!

Misk kervanı kapında karar kılmıştır Senin,
Nebîlerin diliyle, hep övgüler var Sana!…

Ay, güneş, zühre, ülker, nûruna pervanedir.
Âlemde olmak ister, âşıklar civar Sana!…

Senin yolun hep açık, gidişin Allah’adır,
Dağlar ateş kesilse olamaz duvar Sana!

Güzelliğin âlemde misli bulunmaz inci,
Ey Gül, hasret çekmede Cennet, o bulvar Sana!

Dedin ki: “Şükreden kul olmak istemem mi ben?”
Rabbin ihsan buyurdu: Hurma, üzüm, nar Sana!

Her mûcizen parmakla gösterilmede Senin,
Çağlatmak öyle kolay, çöllerde pınar Sana!

Hicranın bir kütüğü dertle bîkarar etti,
Hep özlem duymadadır, selvi ve çınar Sana!

Cennetin çiçekleri Senin kokunu taşır,
Benzemeye çalışır, beyazlıkta kar Sana!

Güneş güzel yüzünden parlaklık aldı ey Gül,
Acep hayran olmadan, hangi göz bakar Sana?

Aşkının esiridir, ne çöl, ne de dağ tanır;
Bu sevdalı gönüller, su gibi akar Sana!

Varlık bahçesi Senin nurundan yaratıldı,
Hep medyun, hep minnettar, her can, her nigâr Sana!

Tebessümün ayların; zührenin sevincidir,
Nice hasret çekmede, bu bülbül-i zâr Sana!

Güllerin efendisi olmak kolay değildir,
Gıpta etmede ey Gül, binlerce gül-zâr Sana!

Yusuf, Senin dalında çiy tanesidir sanki,
Dîvâne kesilir göz etse, bir nazar Sana!

Fazlının eteğine akıllar erişemez,
Eli kalem tutanlar övgüler yazar Sana!

Hâk-i pâyine sürsem bir kerecik yüzümü,
Bende olan sermaye; hasret, intizâr Sana!

Malûm: GÜL Muhammed remzidir.

Sallallahu Aleyhi ve Sellem.

(II Rebiü’lEvvel 1422/03/06/2001)
Mevlid Kandili
hz-muhammed.net

Sen gidince Efendim (a.s.m.) [iskender pala]

ay yüzlüm

Image Hosted by ImageShack.us

Ay yüzlüm
SENden daha güzeli yok
Gül yüzlüm
SENden daha üstünü yok
SANA aşık oldu İSA (a.s.)
Gıpta etti SANA Musa (a.s.)
Kainatta her ne varsa
Dedi “ente ente RASUL ALLAH !”

Ümmetinin gözbebeği
Yaradan’ın SEN en çok sevdiği
Hasan (r.a.) Hüseyn’in (r.a.) dedesi
SENsin alemlerin efendisi

SANA aşık oldu İSA (a.s.)
Gıpta etti SANA Musa (a.s.)
Kainatta her ne varsa
Dedi “ente ente RASUL ALLAH !”

Abdurrahman önül
Allah (c.c.) razı olsun