Daily Archives: Şubat 17, 2007

kabem [celaleddin ada]

edeb ya hu!

Image Hosted by ImageShack.us

Osmanlı Türkçesi´ni bilenlerimiz, birtakım eski hat levhalarına bakarak atalarımızın hangi düsturlar çerçevesinde bir hayat felsefesine sahip olduklarını az çok kestirebilirler. Eskiden evlerin, resmî dairelerin, ibadethanelerin ve insan ayağı ba­san pek çok mekânın duvarları, bu tür levhalardan en az bir­kaç tanesiyle tezyin edilmiş olur ve en dikkatsiz nazarları bile kendine celp edecek süslere, tezhiplere, bezemelere, işlemelere sahip bulunurlar imiş! Bunlardan birisi de “Edep ya Hu!” ibaresidir.

En fazla talik yahut celi sülüs hat ile yazılan bu ibare, aslen tarikat adabına mugayir bir hareketi sadır olan dervişe hita­ben, mürşit ağzından dökülür. Ancak zamanla yalnızca tasav­vuf çevreleriyle sınırlı kalmayıp bütün bir Türk-İslâm kültürü­nü kaplayacak şekilde şöhret bulmuş, yaygınlaşmıştır. Bu bakımdan tasavvuf mekânların haricinde dahi Edep ya Hu´lara rastlamak mümkündür. “Edep ya Hu!” hatlarının üstat hattat­lar elinde çeşitli istiflere bürünen şekillerinden en yaygın ola­nı bir Mevlevî sikkesini sembolize eden şeklidir ve genellikle de sikkenin çevresinde şu beyit yer alır:

Okumaya devam et

4o yasındasın [dursun ali erzincanlı]

bir dua…

Image Hosted by ImageShack.us

Altı emir

Image Hosted by ImageShack.us

Şems-i tirmizi’ye soruldu:
“marifet nedir?”
Şems “ kalbin hak ile hayatlanmasıdır.1 dedi.
Ve ardından 6 emri sıraladı:
Diriyi öldür.- yani nefsini
Ölüyü dirilt.- yani kalbini
Bulduğunu yitir.- yani bu dünyayı
Yitirdiğini bul.- yani ahreti
Varı yok et.- yani hevanı
Yoğu var et.- yani niyetini.

ben aşkı satın aldım [eşref ziya]

Ey Allahım…!

Image Hosted by ImageShack.us

E y kapıları açan Allahım, bize kapıların en hayırlsını aç.
Ey halden hale çeviren Allahım, halimizi en güzel hale çevir.
Ey kalpleri döndüren Allahım, kalplerimizi dinin ve taatin üzerine sabit kıl.
Efendimizin s.a.v. dilinden…