Daily Archives: Mart 5, 2007

Kokun alıp

Image Hosted by ImageShack.us
Kokun alıp ötelerden Sevgili kapına geldim

Beni sana vurgun eden

Uğruna yakıla geldim

Zahir olan yamanlardan

Görünmez hakikat için

Alemleri terk ettim ben

Sendeki aleme geldim

Ey sevgili sana geldim

Sevgililer sevgilisi

Kabul et sen ümmet diye

Hatırlatma günahlarım

Şefaat et diye geldim

Okumaya devam et

haydi gençler ilim öğrenmeye[Efendimizden s.a.v. nasihatler]

Image Hosted by ImageShack.us

 Haydi Gençler İlim Öğrenmeye
Ebû Derda (r.a.) anlatıyor:

“Allah Resûlü’nü (s.a.v.) şöyle derken dinledim:

‘Kim ilim tahsili için yola koyulursa Allah onun için cennete giden yolu kolaylaştırır.

Melekler, yaptığı işten dolayı duydukları hoşnutluğu belirtmek üzere ilim öğrenenin üzerine kanatlarını gererler. Göktekiler ve sudaki balıklara varıncaya kadar yeryüzünde yaşayan tüm canlılar ilim öğrenen kimse için mağfiret dilerler.

Alimin, ibadetle meşgul olan (âbid) kimseye olan üstünlüğü, ayın diğer yıldızlara olan üstünlüğü gibidir. Alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler ne dinar ne de dirhem miras bırakmazlar. Peygamberler miras olarak sadece ilim bırakırlar. Kim ilmi elde ederse büyük bir pay ele geçirmiş olur.”

Ebû Davud, Tirmizî, İbn Mâce, Beyhaki ve İbn Hibban Okumaya devam et

siyahnur.com’dan

Image Hosted by ImageShack.us

haydi namaz öğrenmeye…