Daily Archives: Nisan 16, 2007

Efendimiz’in (s.a.v) kullandığı 40 öğretme metodu

Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselâm, evrensel bir eğitim-öğretim sistemi getirmiş ve bütün kalpleri, bütün ruhları, bütün akılları, bütün nefisleri ideal ufka yükseltecek bir mesaj sunmuştur. Sadece O’nun getirdiği sistemdir ki hem ruhu, hem aklı hem de nefsi, yükselebilecek en son noktaya ulaştırmıştır.

1. Efendimiz, söylediği hakikatleri bizzat yaşayarak hayatıyla göstermiştir.
2. Dinî yükümlülükleri tedrîcî (yavaş yavaş, basamak basamak) bir sistemle öğretmiştir.
3. Öğretmede orta yolda durmaya ve insanları bıktırmaktan uzak durmaya riayet etmiştir.
4. Öğrenenler arasındaki kişisel farklılıkları göz önünde bulundurmuştur.
5. Karşılıklı konuşma ve soru-cevap şeklini kullanmıştır.
6. Yanlış düşünceyi söküp atmak ve gerçek doğru bilgiyi net bir şekilde muhatabın kafasına yerleştirmek için aklî ölçüleri kullanmıştır.
7. Muhataplarına soru yöneltmiş, böylece onların zeka ve bilgi seviyelerini ölçmüştür.
8. Mukayese ve örneklendirme metodunu kullanmıştır.
9. Benzetme ve halk arasında yaygın olarak kullanılan örnekleri kullanmıştır.
10. Anlattığı hususu, elinde herhangi bir şey ile yere ve toprağa çizerek bizzat göstermiştir.
11. Sözle beraber jest ve mimiklerini kullanmış ve el ile işaretlerde bulunmuştur.
12. Önemine binaen, halin mümkün kıldığı bir nesneyi bizzat eline almış, eliyle kaldırmış ve arkasından söyleyeceği hususu söylemiştir.
13. Muhataplarından bir soru gelmeden söze önce kendileri başlamıştır.
14. Muhatabının sorusuna eksik ve fazla olmadan cevap vermiştir.
15. Muhatabının sorusuna, onun ihtiyacına binaen sorduğundan daha fazlasıyla cevap vermiştir.
16. Muhatabını, güzel bir hikmete binaen, sorduğu sorudan daha önemli bir hususa yönlendirdiği de olmuştur.
17. Soru soranın sorduğu soruyu tekrarlamasını istemiştir.
18. Muhatabın aldığı cevabı tekrar etmesini istemiştir. Böylece cevap unutulmayacaktır.
19. Bildiği bir husustan dolayı kişiyi imtihan etmiştir ki bununla doğru cevap vereceği için kişiyi sena etmek, övmek istemiştir.
20. Önünde olan bir olaya karşı susma yolunu tercih etmiştir.
21. Öğretme esnasında meydana gelebilecek imkan ve fırsatları değerlendirmiştir.
22. Latife ve şaka yoluyla öğretmeyi tercih etmiştir.
23. Öğrettiği hususu yeminle tekit etmiş perçinlemiştir.
24. Öğretilen hususun önemine binaen sözü üç kere tekrar etmiştir.
25. Konunun önemini oturuşunu ve duruşunu değiştirerek ve sözü tekrar ederek göstermiştir.
26. Cevabı geciktirerek muhatabın sorusunu tekrar etmesini sağlayarak onu uyarmıştır.
27. Okumaya devam et

Erdoğan’ın Kutlu Doğum Haftası mesajı

Image Hosted by ImageShack.us

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kutlu Doğum haftası mesajında, “Bizim tarihimizde kimsenin mukaddeslerine dokunmak, kimseye kendi inandığını dayatmak yoktur” dedi.
Erdoğan, Kutlu Doğum Haftası nedeniyle yayınladığı mesajında, Müslümanların peygamberler silsilesinin sonuncusu, ilahi vahyin taşıyıcısı, doğruluk ve ahlak timsali, rahmet elçisi peygamber Hz.Muhammed’in doğumunun kutlandığı anlamlı bir hafta içinde olduklarını belirtti. Erdoğan şöyle dedi:

“O, farklılıklarımızın kin ve nefret, düşmanlık ve çatışma kaynağı olmaması gerektiğini söyleyen, tarihi tecrübesinde bunun en parlak örneklerini ortaya koyan güçlü bir mesajın sembolüdür.

Tarih boyunca bu mesajın ulaştığı her yerde insanların canları, malları, dinleri, dilleri, namus ve şerefleri emniyet altında olmuştur. Bunun için bizim tarihimiz, medeniyet ve devlet tecrübemiz eşsiz bir ilham kaynağıdır.

Bizim tarihimizde kimsenin mukaddeslerine dokunmak, kimseye kendi inandığını dayatmak yoktur. Bu anlayışın hakim olduğu coğrafyalarda, bütün inançlar yüzyıllarca barış ve emniyet içinde yaşayabilmiştir.

Onun için insanlığın bu haftada, Okumaya devam et