Category Archives: dua

Ne güzel bir gün bugün!

Ramazan (Fıtr) Bayramımız Mübarek ola!

Allah daha nice bayramlar göstere!

İki cihanda bayram yapmak nasip ola!

Affetmeyi seven biri var!

Kadir gecesi her gece olabilir. her geceyi Kadir bilmeli.
bu kadar yakınken bize biz de ona yaklaşalım.
Kadir gecesi duası işte burda.
Affetmeyi seven bir Rabbimiz varken buyrun affa.

Kadrini bil Kadirin!

Kadir Suresini bolca okumak gerek. Anı yakalamak gerek.

Zikre gel !

A.R. Rahman’ın muhteşem zikir ezgisi. madem zikir ayındayız hadi zikre gelin bakalım!

A.R. Rahman O dünyadan koparan zikir!

dinlemek için :http://fizy.com/#s/1dx84p

Ey Rabbim!

Fly Butterfly Design Image 31000 Images

Ey RaBBİM!

Ben Senin bana indireceğin hayra

öylesine muhtacım ki…

(Kasas 24)

Cuma…

ey Cuma,

hayırları da getir emi beraberinde…
sıkıntıları da al, ver sele…
geleceği “ne olacak” düşüncesinden ve “keşke” demekten muhafaza edilmek duasındayım. amin de Cuma duama.
hayırlısı her şeyin.sağlık da Allah’tan hastalık da.
her şeyin hayırlsını istiyorum O’ndan seninle birlikte.
cuma’m(ız) mubarek ola.
her cuma güzel ola hayr ola…
hmm unutmayayım planlar var hani inşaAllah dediğimiz yola koymaya çalıştığımız (sen anladın onu) o planları da Rabbim hayırlısıyla sonuçlandırsın inşaAllah.
“ol” demese ne olur halim!
esselatu vesselamu aleyke Ya RasulAllah
esselatu vesselamu aleyke ya HabibAllah
esselatu vesselamu aleyke ya Seyyiden evveline vel ahirin.
velhamdü lillahi Rabbil alemin.

MimNun…

Murat Göğebakan’a dua

vesselam…

birkaç ay önce üzücü bi şekilde kanser olduğunu öğrenen değerli abimiz Murat Göğebakan’a dua edelim inşaALlah.
Allahu Teala’dır ömrü biçen hastalığı veren.amenna.
Murat abi de bunu diyor ve haline şükredip sabrediyor.
onun yanında olalım dualarımızla inşaAllah…
ve tüm hasta şifa bekleyen müslüman kardeşlerimizin yanında…
dua ile…
MimNun

Receb Ayında Okunacak Duâ


Shot at 2007-07-17

Receb-i Şerîf girdiği zaman Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem-:

“Ey Rabbim! Bize Receb’i ve Şa’ban’ı mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaşdır” (19) diye duâ ederlerdi.

Ayrıca Receb ayının birinden itibaren Ramazan-ı Şerif sonuna kadar her gün biner aded kelime-i tevhid okumalıdır

(19) İbn Hanbel, Müsned, 1/259.

http://www.dualar-zikirler.com

ÖSS

PAZAR GÜNÜ ÖSS YE girecek kardeşlerimize dua edelim bu ismi azam ile.
Rabbim hayırlı ve başarılı sonuçlar versin. hayırlısını nasip etsin haklarında.
dünya sınavı bu , Rabbim ahirette sınavımızı hayırlsıyla kazananlardan eylesin.amin.
dua ile.
MiMnun

İsm-i Azam ve Esma-ül Hüsna Duaları

Hz. bu Hüreyre (radıyallâhu anh) anlatıyor: “Resûlulah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “Allah’ın doksan dokuz ismi vardır. Kim bunları ezberlerse cennete girer. Allah tektir, teki sever.”Bir rivâyette: “Kim o isimleri sayarsa cennete girer” buyurmuştur. Buhârî hadisi bu lafızla tahric etmiştir. Müslim’de “tek” kelimesi yoktur. [Buhârî, Daavât 68; Müslim, Zikr 5, (2677); Tirmizî, Daavât 87, (3502).]

Tirmizî’nin rivâyetinde Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) Allah’ın isimlerini şöyle yazdı:”

O Allah ki O’nda başka ilâh yoktur.
Rahman’dır.
Rahim’dir.
El-Meliku’l-Kuddûsu,
es-Selâmu,
el-Mü’minu,
el-Müheyminu,
el-Azîzu,
el-Cebbâru,
el-Mütekebbiru,
el-Hâliku,
el-Bâriu,
el-Musavviru,
el-Gaffâru,
el-Kahhâru,
el-Vehhâbu,
er-Rezzâku,
el-Fettâhu,
el-Alîmu,
el-Kâbizu,
el-Bâsitu,
el-Hâfidu,
er-Râfiu,
el-Muizzu,
el-Müzillu,
es-Semîu,
el-Basîru,
el-Hakemu,
el-Adlu,
el-Latîfu,
el-Habîru,
el-Halîmu,
el-Azîmu,
el-Gafûru,
eş-Şekûru,
el-Aliyyu,
el-Kebîru,
el-Hafîzu,
el-Mukîtu,
el-Hasîbu,
el-Celîlu,
el-Kerîmu,
er-Rakîbu,
el-Mucîbu,
el-Vâsiu,
el-Hakîmu,
el-Vedûdu,
el-Mecîdu,
el-Bâisu,
eş-Şehîdu,
el-Hakku,
el-Vekîlu,
el-Kaviyyu,
el-Metînu,
el-Veliyyu,
el-Hamîdu,
el-Muhsî,
el-Mubdiu,
el-Muîdu,
el-Muhyi,
el-Mümîtu,
el-Hayyu,
el-Kayyûmu,
el-Vâcidu,
el-Mâcidu,
el-Vâhidu,
el-Ahadu,
es-Samedu,
el-Kâdiru,
el-Muktediru,
el-Muahhiru,
el-Evvelu,
el-Âhiru,
ez-Zâhiru,
el-Bâtinu,
el-Vâli,
el-Müte’âli,
el-Berru,
et-Tevvâbu,
el-Müntekimu,
el-Afuvvu,
er-Raûfu,
Mâliku’l-Mülki, Zü’l-Celâli ve’l-İkrâm,
el-Muksitu,
el-Câmiu,
el-Ganiyyu,
el-Muğnî,
el-Mâni’,
ed-Dârru,
en-Nâfiu,
en-Nûru,
el-Hâdî,
el-Bedîu,
el-Bâki,
el-Vârisu,
er-Reşîdu,
es-Sâbûru.”

*) İsimleri bu şekilde, sâdece Tirmizî saymıştır.

Kütub-u Sitte Şerhi, Prof.Dr. İbrahim Canan, Cilt 16-17

www.resulullah.org

üzüntülü iken

Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem-

 şöyle buyurmuşlardır: “Sizden birinize bir düşünce

yahud üzüntü geldiği zaman yedi defa:

“Allah! Rabbim Allah’dır! O’na hiç bir şeyi şerîk

 koşmam ben!” desin. Okumaya devam et

Mü’minler İçin Duâ

Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivâyet

olunduğuna göre, Nebiyy-i Ekrem -sallallahu

 aleyhi ve sellem- şöyle dua etmişlerdir:

Yâ Rabb! Ben hangi bir mü’mine onu üzecek

ve gönlüne ağır gelecek bir söz söylemişsem

kıyamet gününde o sözü onun için sana

kurbiyyet eyle; yani o sözden müteessir olduğu

kadar onu sana yaklaştır. ” Okumaya devam et

DUA

Ey ezelin ve ebedin
ey yerin ve göğün maliki olan Rabbim
ismini isminin yanına yazdığın Sevgilin Habibin hürmetine
yardım eyle Muhammed ümmetine…

zulmedenin zulmünü
al başına geçir ya RAB
ve ebabil kuşlarını
başlarında uçur ya RAB

uykularının vahını
çektük dua silahını
sen mazlumların ahını
zalimlerden çıkar ya RAB

RABBİM Sanadır dilekçem
çaresizlik tek gerekçem
boynum bükük bozuk lehçem
zalimleri batır ya RAB
zulmedeni bitir ya RAB

mazlumları üzenleri
kudretinle Sen ez ya RAB
mü’minler çaresiz kaldı
kördüğümü Sen çöz ya RAB

CELALEDDİN ADA

hilal’i görünce

Ay ve Mars

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hilâli gördükleri zaman Resûl-i Ekrem sallallahu

 aleyhi ve sellem:

-“Ey Rabbim! Bize bunu bereket ve îmân ile başlat, selâmet

 ve îmân ile başlat. Ey Hilâl! Benim de senin de Rabbimiz

Allah’dır.” [tirmizi]

Yine hilâli gördükleri zaman:


“Allah büyüktür, Allah büyüktür, hamd Allah’a mahsustur,

 Allah’a dayanmaktan başka kudret kuvvet yoktur.

 Allah’ım! Senden bu ayın hayrından istiyorum,

 kaderin şerrinden ve mahşer gününün şerrinden sana

sığınıyorum. ” [tuhfetuzzakirin]

 

Okumaya devam et

salat-ı münciye


 

“Dua eden kimse Peygambere ( s.a.v.) salât

etmedikçe duası perdelidir (Dergâh-ı icabete

 vasıl olmaz, kabul edilmez).”

(Taberani, İbn Mes’ud r.a.’den)

Okumaya devam et

HER GÜNE BİR DUA

6 MAYIS 2007

Rabbim,bu küçük bebeği aşkının sinesinde büyüt ve
inayetinin göğsünden ona süt ver.

SEN benim Rabbim Halıkım ve Mabudum olduktan sonra…

Allahım cc, Sen benim Rabbim Halıkım ve Mabudum olduktan sonra, iki dünyanın hayatını da kaybetsem ve kainat bütünüyle bana düşmanlık etse, ehemmiyet vermememliyim. çünkğ ben Senin mahlukun ve masnuunum. sonsuz gnahkarlığım ve insana değer kazandıran sair güzel hasletlerden nihayetsiz uzaklığımla beraber,Senin ile bir alaka ve intisap cihetim var. işte Senin böyle durumdaki bir mahlukunun lisanıyla niyaz ediyorum. EY HALIKIM, EY RABBİMEY MALİKİM, EY MUSAVVİRİM,EY MABUDUM! Esma-i Hüsnan, İsmi Azamın, Kur’an-ı Hakimin,Habib-i Ekremin, Kelam-ı Kadimin, Arş-ı Azamın ve bir milyon ihlas suresinin hürmetine bana merhamet et! YA ALLAH cc YA RAHMAN YA HANNAN YA MENNAN YA DEYYAN cc.

Okumaya devam et